El jurat dels projectes del 2021 

Nom i Cognoms Càrrec
Eulàlia Martínez Cap depart.  formació Cecot 
Josep Beltran                               Director Serveis Empreses Cambra
 Montse Torras Tècnica d'Emprenedoria i economia social
Raquel Herencia Tècnica d'Empreneduria i economia social
M. Dolors Bautista Servei de Suport Municipal. Gerència d'Educació
Carme Caparròs Servei de Programes i Projectes de Foment
dels Ensenyaments Professionals
Teresa Zamora Tècnica Consell Comarcal 
Carme Viñas  Coordinadora territorial d'Ensenyaments Professionals
Eva Poch Consell FP Rubí

 

El personal corrector d'aquest any : 

Entitat Nom i Cognoms
Cecot i Tecnocampus Sonia Llorens
Consell Comarcal Xavier Martinez
Cecot Pere Ejarque
Xes Terrassa Joan Pi
Empresa cooperativa Javi Dominguez
PTT Terrassa Gerard Serrabassa
CRP Abel Galvez
Escola Illa, disseny Joaquim Juncosa
LEITAT Marta Escamilla
Consell Comarcal Yolanda Ordoñez
Servei Innovació  Santi Ruiz
CIRCUTOR Alfons Collado
CIRSA  Georgina Teixidó
Cambra de Comerç Antoni Munuera
Cecot Ivette Riera
Servei d'Emprenedoria Raquel Herencia
LAMP Marta Puigdengolas
SSTT M. Jesús Esteban
Ins Nicolau Copernic Guillem Guerrero
LEITAT Sergi Artigas