El 26 de juny de 2014 l'Ajuntament de Terrassa en Ple va aprovar inicialment el Pla de reducció de soroll 2014-2018 de Terrassa, que inclou el mapa de capacitat acústica i el mapa estratègic de sorolls. Un cop finalitzat el termini d'informació pública sense que s'hagin presentat al·legacions ni suggeriments, s'entén que està aprovat definitivament.

El podeu consultar, als enllaços següents: