L'Ajuntament ha treballat amb diferents actors de la ciutat per identificar amb ells quins són els possibles eixos d'internacionalització en base a les fortaleses i oportunitats que té Terrassa. Així, els objectius que planteja el pla per implantar aquesta estratègia de projecció internacional són:

  1. Selecció i confirmació dels principals eixos de l'estratègia d'internacionalització de Terrassa (Audiovisual, Cultura i patrimoni, Hockey, Salut i Universitats).
  2. Elaboració del Pla per a la projecció internacional de Terrassa definint:
  • Línies estratègiques i accions a desenvolupar per a cada un dels eixos d'internacionalització identificats, prioritzades en base a criteris com el seu impacte en la internacionalització i projecció internacional de la ciutat, la seva complexitat i el pressupost per al seu desenvolupament
  • El calendari d'implantació (línies generals a mig termini i accions concretes per als dos primers anys)
  • Els principals actors de Terrassa (públics i privats) a involucrar en la implantació de l'estratègia i el pla d'internacionalització

Pla de projecció internacional de Terrassa