LLISTAT DE PERSONES SELECCIONADES PER ALS PROJECTES DE PLANS D'OCUPACIÓ 1/2016
 
En referència al procès de selecció 1/2016 de plans d'ocupació s'aniran penjant, a mesura que es tanqui la selecció, les llistes de les persones seleccionades i en llista d'espera per a cada un dels projectes tal i com diuen les bases específiques del procés. Contactarem amb les persones seleccionades per continuar amb els tràmits corresponents.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Treballadors de Plans d'OcupacióEls Plans d'Ocupació són programes destinats a la promoció de la contractació laboral de persones que es troben a l'atur per a la realització de treballs d'interès públic i social per a millorar la neteja i la qualitat de vida a tota la ciutat.
 

Un dels principals valors afegits d'aquests plans d'ocupació és que prioritzen treballs i serveis d'interès públic i social, que revertiran en benefici de tota la ciutat. La neteja, manteniment i reparació de la via pública i el suport als programes de serveis socials en són els àmbits més destacats.

Un altre dels aspectes destacats dels plans d'ocupació és la voluntat d'adreçar-se als segments de població més afectats per la crisi, especialment alguns col•lectius que fins ara no estaven majoritàriament en situació d'atur, però que pel per motiu del context global de la crisi econòmica han quedat exclosos del mercat de treball.

Així doncs,  aquests Plans d'Ocupació  van adreçats, preferentment a:

Persones aturades de més de 45 anys
Persones en situació d'atur de llarga durada (més de 12 mesos inscrites com a demandants d'ocupació)
Altres col•lectius en risc d'exclusió social: dones, joves, menors de 29 anys, persones amb discapacitat

Els contractes acostumen a tenir una durada mínima de sis mesos i s'inicien en funció de les convocatòries establertes per a cada exercici.

La selecció de les persones beneficiàries es eralitza en funció de les normatives aplicables a la gestió d'aquests tipus de projectes.

En el cas dels Plans d'Ocupació Municipals, es tenen en compte les necessitats de les diverses tasques a realitzar, els requisits d'accés establerts com a preferents i haver realitzat la inscripció al Servei d'Ocupació/Foment de Terrassa.

En el cas dels Projectes subvencionats pel Servei d'Ocupació de Catalunya, l'Ajuntament rebrà una selecció prèvia de les persones aspirants que compleixin amb els requisits establerts per a fer la selecció.

Per a les noves contractacions, l'accés a la selecció es realitzarà a partir d'una convocatòria pública d'ocupació.

Per això, s'han redactat unes bases generals en les que es recullen els aspectes comuns i essencials per a totes les convocatòries, que es complementaran amb unes bases específiques per a cada una d'elles, en les que s'especificaran els detalls i la relació de llocs de treball als que es podrà optar. 

És important la lectura atenta de les bases, tant de les generals com de les referents a cada convocatòria, que trobareu a la web i a les oficines d'atenció ciutadana. Per presentar-se, si es compleixen els requisits,  es pot descarregar la instància o recollir-la a les oficines d'atenció ciutadana i i un cop omplerta adequadament, es pot enregistrar a :

Foment de Terrassa - Ctra. de Martorell, 95 (08224 Terrassa)

Oficina d'Atenció Ciutadana de Can Parellada - OAC - Ca d' Amèrica, 33 (08228 Terrassa)

Oficina d'Atenció Ciutadana de Plaça Didó - OAC - Pl Didó, 5 (08221 Terrassa)

Oficina d'Atenció Ciutadana del Districte 2 - OAC - Av de Barcelona, 180 (08222 Terrassa)

Oficina d'Atenció Ciutadana del Districte 3 - OAC - Pl de Can Palet, 1 (08223 Terrassa)

Oficina d'Atenció Ciutadana del Districte 4 - OAC - Av d' Àngel Sallent, 55 (08224 Terrassa)

Oficina d'Atenció Ciutadana del Districte 5 - OAC - Pl de la Cultura, 5 (08225 Terrassa)

Oficina d'Atenció Ciutadana del Districte 6 - OAC - Rm de Francesc Macià, 189 (08226 Terrassa)

Si es compta amb signatura digital, també es pot realitzar la inscripció a través de la Seu Electrònica