L'objectiu d'aques espai és el de conèixer els principals portals de recerca de feina i fer-ne el registre. 

També, explicació d'eines de gestió de la informació, per tal d'aconseguir una bona organització que faciliti la gestió de la pròpia recerca de feina.

Durada: 3h

Per poder accedir-hi cal comptar amb un correu electrònic operatiu i coneixements bàsics d'Internet.

Inscriu-te a l'espai de coneixement Portals de recerca de feina