El més efectiu, i al mateix temps molt senzill és, eliminar els punts d'aigua on puguin créixer les larves


Que cal fer a les cases particulars?

 • Buidar o posar cap per avall qualsevol recipient de l'exterior que pugui acumular aigua: joguines, cendrers, gerros, galledes, etc.
 • Buidar els safareigs exteriors i els receptacles d'aigua de pluja setmanalment.
 • Tapar o cobrir amb tela mosquitera espessa els recipients d'aigua que no es puguin treure.
 • Treure els plats de sota els testos. Si no és possible, buidar-los quan l'aigua s'hi acumuli.
 • Canviar l'aigua setmanalment a les plantes que viuen en aigua.
 • Evitar acumulacions d'aigua en zones de drenatge o canals de desguassos, eliminant qualsevol obstrucció al flux d'aigua. Retirar les fulles que s'acumulen a les canaleres de teulats i terrasses.
 • Cobrir forats i depressions del terreny on s'hi pugui acumular aigua.
 • Mantenir cobertes les piscines mentre no s'utilitzin.
 • Buidar les piscines de plàstic, inflables o similars cada 3 o 4 dies i, si no s'han d'utilitzar, retirar-les.
 • Canviar l'aigua dels plats d'animals domèstics sovint.
 • Vigilar les basses petites: si és possible buidar-les setmanalment, podem posar-hi peixos vermells que es menjaran les larves
 • Assegurar que pous, cisternes barrils o bidons amb aigua per regar, estiguin tapats hermèticament amb tapa o degudament coberts amb tela mosquitera.
 • Tapar els forats dels troncs i branques, omplint-los amb sorra.
 • Evitar la presència continuada d'altres objectes que en general puguin acumular aigua de pluja, com joguines sense utilitzar.
 • I abans de marxar de vacances,  assegureu-vos que a casa vostra no quedin recipients que puguin acumular aigua, per evitar sorpreses o molèsties a la tornada.

Per evitar la cria del mosquit tigre convé ser constant en aquestes mesures.