El programa s'estructura a partir de 10 grans objectius, que no estan classificats de major a menor importància. Aquests objectius donen coherència a 178 eixos d'actuació (163 eixos despres de la revisió juny 2021), alguns forçosament genèrics, d'altres molt concrets, que es desenvoluparan des de l'estructura política i tècnica de l'Ajuntament, alineats amb els Objectius Globals de Desenvolupament Sostenible (ODS).

Els objectius que ens fixem són:

  1. Farem de Terrassa una sola ciutat, unida, inclusiva i plural, formada per persones iguals en drets i diferents en maneres de viure, que comparteixen el present, construeixen un futur millor i obren la ciutat al món
  2. Una ciutat vital, plural i oberta, en la qual el centre de les polítiques municipals són les persones: educació, cultura, benestar, igualtat i serveis per a tots els cicles de la vida
  3. Una ciutat feminista i diversa, compromesa amb els drets humans, les llibertats i la democràcia
  4. La «revolució verda»: un nou model de ciutat per viure millor, preservar el medi ambient i combatre la crisi climàtica
  5. L'espai públic i el disseny d'una ciutat a la mida de les persones, pensant en tots els barris
  6. Una ciutat més neta, sostenible i innovadora en el model de gestió dels residus
  7. Una ciutat per viure i conviure amb seguretat, preservant la llibertat de les persones
  8. Rieres: trencar «l'efecte barrera», una oportunitat per millorar la vida de les persones i connectar els barris
  9. L'Ajuntament de tothom, al servei de tothom
  10. Contribuir a crear riquesa, oportunitats i feina de qualitat per afavorir el progrés de les persones i fer de Terrassa una ciutat pròspera i socialment justa