Versió revisada: Aprovada per la Junta de Govern el 4 de juny de 2021

Quan es compleixen dos anys de les Eleccions Municipals de 2019 i de la formació de l'actual Govern Municipal, portem a terme la revisió del Programa de Govern aprovat l'octubre del 2019.

Al pròleg de la primera versió s'indicava que aquest seria el "manual del canvi" impulsat per les dues formacions polítiques que composen el Govern Municipal, definint els grans objectius, els eixos i les línies d'ctuació per al mandat 2019-2023. Des del primer moment, el Programa de Govern es definia com un document viu i adaptable que estableix els valors i els objectius polítics fonamentals i dibuixa els horitzons de futur per a la nostra ciutat, amb una mirada a mig i llarg termini.

El document de revisió del Programa de Govern, corresponent a l'equador del mandat, respon al mateix impuls que el document inicial: un somni compartit entre milers de persones, que constitueixen una clara majoria, per avançar cap a una nova Terrassa, més de tothom i per a tothom que mai.
Una gran ciutat del segle XXI, orgullosa de la gran transformació que vam fer entre totes i tots en les dècades finals del segle XX, però mirant cap al futur, buscant nous horitzons i despertant noves energies.
Una ciutat que miri cap endavant, que tingui il·lusió i que confiï en ella mateixa. Una ciutat molt viva, molt dinàmica, molt plural, que no es resigni mai a les desigualtats i injustícies, que lluiti contra les discriminacions i a favor dels drets humans, que avanci per un camí de llibertat, de convivència, de respecte i de solidaritat.

És per això que el Govern Municipal està profundament compromés a fer una Terrassa que esdevingui, efectivament, una sola ciutat. Sense barreres físiques, mentals, econòmiques, socials, culturals o de benestar entre els diferents barris... A Terrassa hi ha encara barreres, visibles o invisibles, que no ens deixen ser una sola ciutat. I les estem esborrant, amb la tasca política i de gestió del dia a dia, per despertar la força de la gran ciutat que som i que hem de ser encara més en el futur.

I això implica posar un especial accent en la igualtat de drets i deures, en la igualtat d'oportunitats, en la diversitat i el respecte, en la promoció econòmica i la generació d'ocupació, en els reptes de la digitalització, en la lluita contra el canvi climàtic i per la preservació del medi ambient, entre d'altres.

De la mateixa manera, treballem per fer una Terrassa que exerceixi el paper que li correspon a Catalunya i al món, amb esperit de cooperació i de lideratge, generant i participant activament en dinàmiques de cooperació a diferents àmbits com l'arc metropolità, la regió metropolitana, el conjunt dels Vallesos i del nostre sistema urbà.
El programa s'estructura a partir de 10 grans objectius, que no estan classificats de major a menor importància. Aquests objectius donen coherència a 178 eixos d'actuació, alguns forçosament genèrics, d'altres molt concrets, que es desenvoluparan des de l'estructura política i tècnica de l'Ajuntament, orientats cap als Objectius Globals de Desenvolupament Sostenible (ODS) i enfocats a través de l'elaboració de la futura Agenda Urbana de Terrassa, alineada amb les agendes urbanes europea, espanyola i catalana.

Els objectius que ens hem fixat per a aquest mandat 2019-2023, i que romanen intactes en aquesta revisió de mig mandat, són:

  1. Farem de Terrassa una sola ciutat, unida, inclusiva i plural, formada per persones iguals en drets i diferents en maneres de viure, que comparteixen el present, construeixen un futur millor i obren la ciutat al món.
  2. Una ciutat vital, plural i oberta, en la qual el centre de les polítiques municipals són les persones: educació, cultura, benestar, igualtat i serveis per a tots els cicles de la vida.
  3. Una ciutat feminista i diversa, compromesa amb els drets humans, les llibertats i la democràcia.
  4. La «revolució verda»: un nou model de ciutat per viure millor, preservar el medi ambient i combatre la crisi climàtica.
  5. L'espai públic i el disseny d'una ciutat a la mida de les persones, pensant en tots els barris.
  6. Una ciutat més neta, sostenible i innovadora en el model de gestió dels residus.
  7. Una ciutat per viure i conviure amb seguretat, preservant la llibertat de les persones.
  8. Rieres: trencar «l'efecte barrera», una oportunitat per millorar la vida de les persones i connectar els barris.
  9. L'Ajuntament de tothom, al servei de tothom.
  10. Contribuir a crear riquesa, oportunitats i feina de qualitat per afavorir el progrés de les persones i fer de Terrassa una ciutat pròspera i socialment justa.

L'objectiu de fons que es planteja el Govern Municipal de Terrassa a través d'aquests 10 grans objectius és imaginar, dibuixar, dialogar i construir un nou model de ciutat.
I aquest objectiu, situat en el mig i el llarg termini, s'expressa a través dels més de nou-cents projectes i actuacions que apareixien a la primera versió del Programa de Govern i que s'han revisat i actualitzat lleugerament en aquesta revisió.

El context en el qual s'ha portat a terme la revisió ha estat profundament marcat per la crisi sanitària, social i econòmica causada per la pandèmia de la covid-19 a partir del mes de març del 2020. Això va comportar la necessitat d'articular un primer programa de mesures extraordinàries i urgents, en els primers mesos de la pandèmia, així com un Pla de Xoc en la segona meitat de 2020. Aquestes mesures i actuacions, orientades a reduir l'impacte de la crisi en la ciutadania i a preservar especialment les persones i col·lectius més vulnerables, han tingut un cost econòmic molt elevat i han obligat a replantejar les prioritats i els calendaris d'actuació previstos per a aquest mandat.

Tanmateix, en la present revisió, els objectius del Govern Municipal no es modifiquen substancialment, tot i que s'hi inclouen lleugeres correccions, s'ajusten també lleugerament les prioritats i s'identifiquen una sèrie de projectes o actuacions que queden més condicionats a la disponibilitat pressupostària en els propers anys, tot i que es mantenen vigents com a objectius. Entenem que el "full de ruta" continua essent vàlid, una vegada ajustat al context de la fase de sortida de la crisi sanitària i de la superació progressiva dels seus efectes econòmics i socials.

Per altra banda, en aquesta revisió s'ha aprofundit en l'orientació dels diferents eixos d'actuació a partir de tres perspectives fonamentals, que enriqueixen la coherència política de fons del Programa de Govern: la perspectiva de Drets Humans, la de gènere i la interseccionalitat.

La present revisió del Programa de Govern, elaborada en paral·lel a la realització d'un balanç d'actuacions, respon a la voluntat del Govern Municipal de refermar-se en els seus compromisos i objectius, tot i que adaptant-los al context actual, i de liderar una transformació en profunditat de la ciutat de Terrassa amb la mirada posada en el conjunt de la dècada dels anys 20 i en l'horitzó estratègic del 2030, a escala local i global.

En la segona meitat del mandat 2019-2023 continuarem avançant per obrir camí cap al nou model de ciutat que hem de construir entre totes i tots, democràticament, sumant capacitats i visions, per despertar i canalitzar tota la força de Terrassa, afrontar els reptes i aprofitar les oportunitats que seran claus per assolir un futur de progrés, de qualitat de vida i de benestar social per a tothom.