Encara que el projecte del Pla de Barris encara estigui actiu, hi ha programes que es preveien al disseny original d'aquesta actuació, que s'han donat per tancats. En la major part dels casos, aquesta finalització correspon únicament al marc del Pla de Barris, donat que la voluntat era impulsar determinades dinàmiques. Això vol dir que les actuacions que en un primer moment era programes concrets, després del procés de llançament i consolidació, s'han incorporat i han estat assumides pels serveis i els recursos presents al barri, com a part de la seva activitat ordinària.