Es proposen actuacions sobre espais de participació social i econòmica. En concret es preveu l'ampliació del Centre Cívic Montserrat Roig i la construcció d'un nou casal cívic a la banda est de la riera de Les Arenes, que serà el primer equipament d'aquestes característiques a la ciutat. La proposta preveu un procés participatiu per a consensuar la ubicació d'aquest nou equipament.

Respecte els espais d'activitat econòmica, es preveu la millora i remodelació de l'entorn del Mercadal, que vindrà a complementar la intervenció ja feta durant el Pla de Barris i, conjuntament amb l'actuació de dinamització comercial del mateix prevista també en el projecte, s'espera que acabi de optimitzar l'ús i l'aportació de valor d'aquest equipament al districte.