Projectes vigents:

Actualment l'Ajuntament de Terrassa està participant en els següents projectes europeus:

 

LOOK WIDE – Projecte europeu adreçat al desenvolupament d'una guia per a professionals per a l'atenció a persones LGTBI víctimes de violències masclistes i de gènere

CONVOCA: Comissió Europea (CE), a través del programa de Drets, Igualtats i Ciutadania

OBJECTIUS:

Objectiu general:

Contribuir a garantir els drets de les persones lesbianes, bisexuals, gais, transexuals i intersexuals (LGTBI) supervivents de violències masclistes i de gènere a través de la integració de les perspectives de gènere i de la diversitat sexual en els serveis d'atenció a les víctimes.

Objectius específics:

 • Aprofundir en el coneixement envers la prevalença i les característiques de les diverses violències masclistes i de gènere que pateixen persones LGTBI, així com identificar reptes dels i les professionals dels serveis d'especialitzats en violències masclistes i de gènere i antidiscriminació.
 • Desenvolupar una guia per a professionals de serveis especialitzats en l'atenció a persones LGTBI en situacions de violències. Capacitar als professionals.
 • Dissenyar i implementar programes de suport específics a persones LGTBI en situacions de violències masclistes i de gènere.
 • Augmentar la sensibilització a professionals, institucions públiques i el conjunt de la societat envers les especificitats de les víctimes LGTBI.

CONTINGUT: Diferents tipus d'activitats, tant a nivell nacional com internacional:

 • Recerca a través de grups de discussió amb professionals i persones LGTBI víctimes de violències masclistes i de gènere: entrevistes a 9-12 professionals i 6-8 supervivents de violències per país (març-maig 2018).
 • Creació d'una xarxa consultiva a cada país: 6-10 participants per país (professionals, expertes, responsables de polítiques públiques, representants de l'acadèmia i d'entitats de la societat civil en l'àmbit de la violències masclistes, no discriminació de persones LGTBI i LGTBIfòbia, incloses representants de comunitats LGTBI).
 • 2 seminaris internacionals d'intercanvi de coneixements i bones pràctiques amb experts/es: Berlin (juny 2018) i Roma (maig 2019).
 • Creació d'una guia d'actuació per a professionals per tal d'incorporar una perspectiva de gènere i diversitat sexual als serveis per a víctimes LGTBI.
 • Programa de formació per a professionals (formació de 30 hores a 20-30 professionals per país).
 • Acompanyament a professionals en el disseny i implementació de programes de suport. 10-15 accions per país.
 • Una jornada de cloenda a cada ciutat participant (excepte Barcelona).
 • Una jornada internacional a Barcelona (novembre 2019).
 • Difusió de les activitats i resultats: webs de sensibilització.

ENTITATS I CIUTATS PARTICIPANTS:

- 5 entitats de 5 països:

Fundació SURT, Barcelona, Catalunya – coordinadora del projecte

KMOP, Atenes, Grècia

Háttér Society, Budapest, Hongria

Differenza Donna, Roma, Itàlia

Dissens, Berlin, Alemanya

- Entitats associades a Catalunya: Diputació de Barcelona, Ajuntament de Barcelona, Ajuntament de Terrassa.

PRESSUPOST: No compta amb un pressupost directe associat, però el projecte facilita als participants l'accés a informació i contactes d'interès; l'accés a grups diana (professionals i persones LGTBI víctimes de violència); la implementació de les activitats previstes en el projecte; l'intercanvi d'opinions i materials, i el suport institucional, participar en esdeveniments i en la difusió de les activitats i els resultats.

SERVEI MUNICIPAL DE TERRASSA IMPLICAT: LGTBI

PERÍODE: 24 mesos (2018-2019)

 

VALUES – Volunteering Activities to Leverage Urban and European Social Integration of migrants (VALORS – Activitats de voluntariat per aprofitar la integració social urbana i europea dels immigrants)

CONVOCA: Comissió Europea (CE), a través del programa AMIF (Asylum, Migration and Integration Fund)

CONTINGUT I OBJECTIUS: El projecte VALUES vol potenciar la capacitat de les ciutats i les organitzacions de voluntariat  per treballar de forma conjunta i aconseguir una integració efectiva dels immigrants i refugiats. El propòsit és intercanviar coneixement, expertesa i bones pràctiques entre ciutats europees i xarxes de voluntariat.

El projecte aplicarà dues metodologies: 1- COMUNITATS DE PRÀCTICA: reunirà 16 ciutats per treballar en clústers temàtics per intercanviar, aprendre i implementar canvis junts a través d'una sèrie de visites. Tècnics municipals visitaran tres ciutats durant tres dies i duran a terme tallers, visites i accions conjuntes de treball per identificar i implementar les millors pràctiques. Terrassa també haurà d'acollir una de les visites. Les visites de Terrassa seran amb les ciutats de Zurich (Suïssa), Sheffield (Regne Unit) i Ostende (Bèlgica).

2 - INTERCANVIS DE VOLUNTARIAT: es duran a terme intercanvis entre parelles de ciutats, amb la participació durant cinc dies d'un líder d'entitats de voluntariat i un tècnic municipal, per conèixer com cada ciutat treballa la integració de refugiats / immigrants a través del voluntariat.

El pressupost total del projecte és d'1 milió d'euros.

ENTITATS I CIUTATS PARTICIPANTS:

- EUROCITIES (líder del projecte)

- Migration Work CIC (consultora britànica sense ànim de lucre especialista en migracions) i European Volunteer Centre (aglutina entitats de voluntariat d'arreu d'Europa), com a suport

- Ajuntaments de Bristol, Amsterdam, Brno, Cesena, Dusseldorf, Madrid, Nuremberg, Oslo, Ostende, Riga, Sheffield, Tessaloniki, Toulouse, Torino, Zurich i Terrassa.

PRESSUPOST: En el cas de Terrassa, la contribució per part de la Unió Europea serà de 19.000€.

SERVEI MUNICIPAL DE TERRASSA IMPLICAT: Joventut, Ciutadania i Relacions Europees i Internacionals

PERÍODE: 24 mesos (Gener de 2019 – Gener de 2021)

 

Projecte BRIDGE (Building resilience to reduce polarisation and growing extremism) Desenvolupar resiliència per reduir la polarització i l'extremisme creixent

CONVOCA: Comissió Europea (CE), a través del programa ISFP (Internal Security Fund Police). El projecte està coordinat pel Fòrum Europeu de Seguretat Urbana (Efus)

CONTINGUT I OBJECTIUS: L'objectiu del projecte BRIDGE és comprendre les dinàmiques de la polarització, sensibilitzar els actors locals i enfortir les seves capacitats per reduir la vulnerabilitat col·lectiva a la radicalització mitjançant el control i la mitigació del fenomen de la polarització.
 
El terme polarització es pot entendre com un procés d'exacerbació de les diferències entre grups socials que provoca un augment de les tensions. És una causa potencial de l'amplificació de diversos factors psicològics i socials que fan que una persona sigui vulnerable a la radicalització i a les ideologies extremistes.

L'objectiu general és crear consciència i capacitats entre els actors locals per reduir la vulnerabilitat individual i col·lectiva a l'hora de caure en extremismes provocats per la polarització social. Els objectius més específics passen per enfortir les eines locals de detecció i gestió d'aquestes polaritzacions per ajudar les autoritats locals a desenvolupar accions que abordin les tensions i les tendències del malestar social; per promoure iniciatives comunitàries que impliquin cooperació entre diferents serveis públics i actors privats, i per reunir autoritats locals europees i experts per abordar la temàtica a nivell local. Per desenvolupar el projecte, BRIDGE preveu diferents accions a 7 països. El projecte compta amb un pressupost total de 700.000€.

ACTIVITATS: En 13 comunitats locals s'estan elaborant instruments per avaluar i vigilar el fenomen de la polarització a nivell local, així com auditories per caracteritzar millor la polarització en el pla local.
Com a resultat de les avaluacions realitzades, s'estan desenvolupant mesures de prevenció específiques per reduir el fenomen de la polarització en les 13 autoritats locals.
Les avaluacions i l'execució de les accions pilot permeten la formulació de recomanacions polítiques integrades en una publicació i seminaris en línia.

TERMINI: Gener de 2019 - Desembre de 2020

ENTITATS I CIUTATS PARTICIPANTS:

- EFUS-European Forum for Urban Security (Fòrum Europeu per la Seguretat Urbana), com a líder del projecte.

- Altres entitats i organismes públics supramunicipals: Consell departamental de la Val d'Oise (França), Regione Umbria i Reggio Emilia (Itàlia), Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya, Fundación Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratègicos, Fondazione Mondinsieme, Ufuq E.V. i BRAVVO-Bruxelles.

- Ajuntaments: Igoumenitsa (Grècia), Brussel·les (Bèlgica), Vaulx-en-Velin (França), Rotterdam (Holanda), Leuven (Bèlgica), Genk (Bèlgica), Düsseldorf i Suttgart (Alemanya) i Terrassa.

PRESSUPOST: En el cas de Terrassa, la contribució per part de la Unió Europea serà de 31.000€ per a un projecte amb un cost total de 34.445€ (finançament, doncs, del 90%)

SERVEI MUNICIPAL DE TERRASSA IMPLICAT: Seguretat, Via Pública i Protecció Civil, i Relacions Europees i Internacionals.

 

Projecte IA4END -Perspectiva interseccional per a les polítiques públiques locals d'igualtat i no discriminació.

El projecte proposa generar un procés de recerca, formació i sensibilització en l'administració pública local i en la societat civil de Terrassa que permeti aplicar la perspectiva interseccional en les actuacions municipals i establir eines que facilitin transferir l'experiència i els resultats aconseguits en altres contextos europeus.
La iniciativa, presentada per l'Ajuntament de Terrassa a la convocatòria REC (Rights, Equality and Citizenship) de la Direcció General de Justícia de la Comissió Europea, ha estat treballada conjuntament per l'Àrea de Drets Socials i Serveis a les Persones i el Servei Relacions Europees i Internacionals. El projecte que ha sorgit rep el nom d'Igualtats Connectades. Interseccionalitat a les polítiques públiques locals i està cofinançat pel Programa de Drets, Igualtat i Ciutadania de la Comissió Europea i implementat per l'Ajuntament de Terrassa, la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) i CEPS Projectes Socials. La iniciativa parteix de la necessitat de cercar noves formes d'intervenir i planificar que permetin donar respostes més integrals i adequades a la complexitat de la realitat i de les persones.

En aquesta línia, el projecte planteja aplicar l'enfocament interseccional en les polítiques públiques locals de no discriminació, una perspectiva que ha estat molt teoritzada però amb poques experiències pràctiques en l'àmbit de les polítiques públiques d'igualtat. Per aquest motiu, es desenvoluparà una prova pilot, de caire pràctic, del plantejament interseccional a l'Ajuntament de Terrassa.

El projecte, dut a terme entre el gener de 2018 i juny 2019, es nodreix de les experiències prèvies desenvolupades en altres municipis europeus i, alhora, contribuirà a generar noves eines per aplicar aquesta perspectiva en altres contextos.

 

La xarxa El Perfil de la Ciutat, liderada per Terrassa, ha rebut el segell europeu "URBACT Good Practice" pel disseny i aplicació d'una metodologia per mesurar la qualitat de vida i la sostenibilitat de les ciutats mitjanes europees. El projecte es basa en la creació d'una xarxa d'observatoris connectats internacionalment a socis europeus que treballen en el desenvolupament i aplicació d'eines, metodologies i indicadors per a mesurar la qualitat de vida i benestar de les ciutats i dels seus ciutadans.

 

Logo programa ESPON

Terrassa participa, juntament amb el seu Sistema Urbà (format per onze localitats vallesanes), en el projecte SPIMA, un ambiciós estudi que pretén analitzar particularitats de cada territori pel que fa a planificació estratègica i a gestió de temes transversals a tota l'àrea. Forma part del programa europeu ESPON. El potencial de cada zona es valora a partir de set elements bàsics: localitzacions estratègiques comunes (hospitals, transports,...); gestionar l'expansió territorial; estimular atracció de llocs de treball; infraestructures i mobilitat; medi ambient (èmfasi especial en zones de cultiu, paisatge i àrees verdes); incloure actors rellevants (privats, públics i societat civil), i identificar possibles desequilibris finacers locals i fomentar incentius econòmics.

 

Logo del projecte Anywhere

El projecte Anywhere, inclòs dins del programa Horizon 2020, consisteix en el desenvolupament d'una plataforma de productes i serveis per proporcionar previsions sobre els impactes esperables en situacions d'emergències creades per situacions metereològiques adverses, com ara nevades, sequeres, riuades, tempestes o inundacions.

 

Logo d'Agenda 21 de la Cultura

Terrassa és una de les 19 ciutats europees ( i l'única catalana) que participa en el projecte Ciutats Pilot per l'Agenda 21 de la Cultura. Hi estan participant diversos agents culturals de la ciutat, que treballen aspectes com els drets culturals o la relació de la cultura amb altres àmbits com l'educació, el medi ambient, la inclusió social, la planificació urbana i l'espai públic i el coneixement. Programa impulsat per CGLU i per Culture Action Europe, que ha de permetre a les ciutats europees participar en un procés d'aprenentatge basat en els principis i accions de Cultura 21.

 

Logo projecte Chimera

Chimera és un projecte de cooperació europea cofinançat pel programa Interreg Med amb l'objectiu de fomentar la competitivitat i la cooperació transnacional d'empreses del sector de les indústries creatives dels països mediterranis. Entre les activitats previstes hi ha un estudi de necessitats del sector, la creació d'un grup de treball local i internacional de reflexió sobre el sector, activitats formatives i trobades internacionals d'empreses. El projecte va començar el 2016 i dura fins el 2019. Hi ha 11 socis de 7 estats europeus diferents (Itàlia, Espanya, Albània, Grècia, França, Portugal i Eslovènia). El líder és la Regió Friuli Venezia d'Itàlia. L'Estat espanyol està representat per la Companyia Local d'Activitats de Màlaga i per la Cambra de Comerç i Indústria de Terrassa. Aquesta, té com a soci (Associate Partner) l'Ajuntament de Terrassa.


Civitas Satellite: Una delegació del servei de Mobilitat de l'Ajuntament de Terrassa va visitar el 2017 la ciutat portugesa de Funchal illa de (Madeira) per compartir i conèixer experiències sobre mobilitat sostenible. Civitas és una xarxa de ciutats centrada en aconseguir una millor qualitat de transport net i sostenible. La candidatura es va presentar com a Sistema Urbà de Terrassa (xarxa d'onze localitats vallesanes, que opera com a àrea metropolitana a Eurocities). En ella, es va especificar la tasca de Terrassa en anys anteriors en el capítol de la mobilitat sostenible, posant com a exemples quatre projectes que, de fet, ja s'han compartit a Europa dins dels PIMMS Transfer Project, un projecte comunitari (sota el paraigua del programa Interreg) que promovia l'intercanvi de bones pràctiques entre regions. Els responsables del Civitas Satellite consideren que els interessos de la ciutat vallesana lliguen amb l'oferta de la portuguesa per explicar la seva estratègia de transport públic, la seva xarxa i la implicació de la ciutadania. 

Projectes finalitzats:

Al llarg dels anys Terrassa ha participat en desenes de projectes i programes europeus. En el següent document hi trobareu un recull històric d'aquestes participacions, amb programes finalitzats abans de l'inici del 2017.

Projectes finalitzats