Projectes vigents:

Actualment l'Ajuntament de Terrassa està participant en els següents projectes europeus:

Projecte IA4END -Perspectiva interseccional per a les polítiques públiques locals d'igualtat i no discriminació.

El projecte proposa generar un procés de recerca, formació i sensibilització en l'administració pública local i en la societat civil de Terrassa que permeti aplicar la perspectiva interseccional en les actuacions municipals i establir eines que facilitin transferir l'experiència i els resultats aconseguits en altres contextos europeus.
La iniciativa, presentada per l'Ajuntament de Terrassa a la convocatòria REC (Rights, Equality and Citizenship) de la Direcció General de Justícia de la Comissió Europea, ha estat treballada conjuntament per l'Àrea de Drets Socials i Serveis a les Persones i el Servei Relacions Europees i Internacionals. El projecte que ha sorgit rep el nom d'Igualtats Connectades. Interseccionalitat a les polítiques públiques locals i està cofinançat pel Programa de Drets, Igualtat i Ciutadania de la Comissió Europea i implementat per l'Ajuntament de Terrassa, la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) i CEPS Projectes Socials. La iniciativa parteix de la necessitat de cercar noves formes d'intervenir i planificar que permetin donar respostes més integrals i adequades a la complexitat de la realitat i de les persones.

En aquesta línia, el projecte planteja aplicar l'enfocament interseccional en les polítiques públiques locals de no discriminació, una perspectiva que ha estat molt teoritzada però amb poques experiències pràctiques en l'àmbit de les polítiques públiques d'igualtat. Per aquest motiu, es desenvoluparà una prova pilot, de caire pràctic, del plantejament interseccional a l'Ajuntament de Terrassa.

El projecte, dut a terme entre el gener de 2018 i juny 2019, es nodreix de les experiències prèvies desenvolupades en altres municipis europeus i, alhora, contribuirà a generar noves eines per aplicar aquesta perspectiva en altres contextos.

 

La xarxa El Perfil de la Ciutat, liderada per Terrassa, ha rebut el segell europeu "URBACT Good Practice" pel disseny i aplicació d'una metodologia per mesurar la qualitat de vida i la sostenibilitat de les ciutats mitjanes europees. El projecte es basa en la creació d'una xarxa d'observatoris connectats internacionalment a socis europeus que treballen en el desenvolupament i aplicació d'eines, metodologies i indicadors per a mesurar la qualitat de vida i benestar de les ciutats i dels seus ciutadans.

 

Logo programa ESPON

Terrassa participa, juntament amb el seu Sistema Urbà (format per onze localitats vallesanes), en el projecte SPIMA, un ambiciós estudi que pretén analitzar particularitats de cada territori pel que fa a planificació estratègica i a gestió de temes transversals a tota l'àrea. Forma part del programa europeu ESPON. El potencial de cada zona es valora a partir de set elements bàsics: localitzacions estratègiques comunes (hospitals, transports,...); gestionar l'expansió territorial; estimular atracció de llocs de treball; infraestructures i mobilitat; medi ambient (èmfasi especial en zones de cultiu, paisatge i àrees verdes); incloure actors rellevants (privats, públics i societat civil), i identificar possibles desequilibris finacers locals i fomentar incentius econòmics.

 

Logo del projecte Anywhere

El projecte Anywhere, inclòs dins del programa Horizon 2020, consisteix en el desenvolupament d'una plataforma de productes i serveis per proporcionar previsions sobre els impactes esperables en situacions d'emergències creades per situacions metereològiques adverses, com ara nevades, sequeres, riuades, tempestes o inundacions.

 

Logo d'Agenda 21 de la Cultura

Terrassa és una de les 19 ciutats europees ( i l'única catalana) que participa en el projecte Ciutats Pilot per l'Agenda 21 de la Cultura. Hi estan participant diversos agents culturals de la ciutat, que treballen aspectes com els drets culturals o la relació de la cultura amb altres àmbits com l'educació, el medi ambient, la inclusió social, la planificació urbana i l'espai públic i el coneixement. Programa impulsat per CGLU i per Culture Action Europe, que ha de permetre a les ciutats europees participar en un procés d'aprenentatge basat en els principis i accions de Cultura 21.

 

Logo projecte Chimera

Chimera és un projecte de cooperació europea cofinançat pel programa Interreg Med amb l'objectiu de fomentar la competitivitat i la cooperació transnacional d'empreses del sector de les indústries creatives dels països mediterranis. Entre les activitats previstes hi ha un estudi de necessitats del sector, la creació d'un grup de treball local i internacional de reflexió sobre el sector, activitats formatives i trobades internacionals d'empreses. El projecte va començar el 2016 i dura fins el 2019. Hi ha 11 socis de 7 estats europeus diferents (Itàlia, Espanya, Albània, Grècia, França, Portugal i Eslovènia). El líder és la Regió Friuli Venezia d'Itàlia. L'Estat espanyol està representat per la Companyia Local d'Activitats de Màlaga i per la Cambra de Comerç i Indústria de Terrassa. Aquesta, té com a soci (Associate Partner) l'Ajuntament de Terrassa.


Civitas Satellite: Una delegació del servei de Mobilitat de l'Ajuntament de Terrassa va visitar el 2017 la ciutat portugesa de Funchal illa de (Madeira) per compartir i conèixer experiències sobre mobilitat sostenible. Civitas és una xarxa de ciutats centrada en aconseguir una millor qualitat de transport net i sostenible. La candidatura es va presentar com a Sistema Urbà de Terrassa (xarxa d'onze localitats vallesanes, que opera com a àrea metropolitana a Eurocities). En ella, es va especificar la tasca de Terrassa en anys anteriors en el capítol de la mobilitat sostenible, posant com a exemples quatre projectes que, de fet, ja s'han compartit a Europa dins dels PIMMS Transfer Project, un projecte comunitari (sota el paraigua del programa Interreg) que promovia l'intercanvi de bones pràctiques entre regions. Els responsables del Civitas Satellite consideren que els interessos de la ciutat vallesana lliguen amb l'oferta de la portuguesa per explicar la seva estratègia de transport públic, la seva xarxa i la implicació de la ciutadania. 

Projectes finalitzats:

Al llarg dels anys Terrassa ha participat en desenes de projectes i programes europeus. En el següent document hi trobareu un recull històric d'aquestes participacions, amb programes finalitzats abans de l'inici del 2017.

Projectes finalitzats