Política de protecció de dades

 • Responsable del tractament: Ajuntament de Terrassa
 • Base legal: interès públic i obligació legal atès el consentiment inequívoc al posar-se en contacte amb el Servei d'Atenció Ciutadana facilitar-nos les dades per a tramitar el servei o tràmit peticionat
 • Delegat de Protecció de dades: dpd@legal-data.net
 • Servei municipal: Servei d'Atenció ciutadana
 • Finalitat: gestionar les peticions que directament fa la ciutadania, ja sigui directament al servei o donant trasllat a un altre servei o empresa municipal competent.
 • Col·lectiu: persones sol·licitants dels serveis i/o tràmits municipals
 • Dades tractades: noms i cognoms i les necessàries per a la prestació del servei o tràmit demanat.
 • Exercici de drets: s'informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat de les dades, oposició i a no ser objecte de decisions individuals, inclosa l'elaboració de perfils, en els termes establerts per la legislació vigent, mitjançant formulari de la seu electrònica municipal, de forma preferent, correu electrònic a protecciodades@terrassa.cat o per escrit presentat a qualsevol oficina d'atenció ciutadana de l'Ajuntament de Terrassa. En tot cas, l'afectat pot presentar una reclamació davant de l'autoritat de control corresponent
 • Supressió de les dades: a la finalització del servei i quan ja no existeixin responsabilitats derivades de la finalitat
 • Mesures de seguretat: les adoptades en les polítiques de seguretat de l'Ajuntament
 • Política de protecció de dades: http://www.terrassa.cat/ca/protecciodades