El Servei Tècnic 'Punt de Trobada per al compliment del règim de visites' es defineix com un espai neutral, imparcial i acollidor dissenyat per facilitar i garantir que el/la menor pugui exercir el dret de relacionar-se amb els seus progenitors i/o familiars, quan apareixen conflictes motivats per processos de separació, divorci o altres tipus de ruptures familiars que no permetin una relació normalitzada. També s'utilitza per als supòsits d'exercici de la tutela per part de l'Administració pública, sempre amb la finalitat d'assegurar la protecció del/la menor. Es gestiona desde Creu roja.