Què he de fer per utilitzar les instal·lacions esportives municipals? Entitats, escoles i qualsevol col·lectiu ciutadà poden sol·licitar la utilització d'instal·lacions esportives municipals. El tràmit es pot fer per Intenet, mitjançant un formulari, o presencialment al servei d'Esports  o a les Oficines d'Atenció Ciutadana. A la sol·licitud, a més de les dades del sol·licitant, s'ha d'especificar quin són els espais a utilitzar, i la data i horari d'utilització. Els preus vigents poden consultar-se a l'Ordenança Fiscal 3.8 Taxa per la utilització de les instal·lacions esportives municipals. Trobareu el reglament d'ús de les instal·lacions esportives municipals de gestió directa a la fitxa de la Seu Electrònica. També podeu consultar més informació al web d'Esports.