Zona 30Amb la zona 30 s'estableix el límit de velocitat a 30 km/h a tots els carrers interiors del barri. D'aquesta manera s'aconsegueix una millora de la seguretat viària: el temps de reacció i frenada  dels conductors augmenta a velocitats baixes, es redueix el risc d'accident i les bicicletes poden circular amb més seguretat per la calçada juntament amb la resta de vehicles. A més, la moderació de la velocitat disminueix la contaminació acústica i atmosfèrica del barri, i, consegüentment, les condicions de vida de les persones que hi viuen també milloren.

Terrassa disposa de 15 zones 30, és a dir, el 37,50% dels sectors residencials de la ciutat. La primera zona 30 va ser el barri de Can Roca. Es va implantar aprofitant les obres d'urbanització del barri, el 2004. Posteriorment l'Ajuntament ha implantat zones 30 als barris de Sant Llorenç, Xúquer, Can Palet II, Guadalhorce, La Cogullada, Cementiri Vell, Can Jofresa, Roc Blanc, Can Parellada, Can Palet de Vista Alegre, Segle XX, Vallparadís, Centre i Can Palet.

Consulta el plànol de les zones 30