Palmes 2015Les sol·licituds d'autorització de venda de palmes i palmons per Rams, es poden presentar fins el 25 de març 2019, a través de la Seu Electrònica, les Oficines d'Atenció Ciutadana o el Servei de Via Pública.

El període de venda per rams serà del 8 fins el 14 d'abril de 2019. 

Tindran preferència en l'assignació de l'ordre de les parades, així com, en l'assignació de les parades, els paradistes que ocupin més dies de venda. L'assignació es farà per sorteig el dia 2 d'abril de 2019 a les 11 del matí a les oficines del Servei de Via Pública a l'avinguda de les Glòries Catalanes núm. 3.


Plànol de zona d'emplaçaments