Palmes 2015Les sol·licituds d'autorització de venda de palmes i palmons per Rams, es poden presentar fins l'1 de març 2018, a través de la Seu Electrònica, les Oficines d'Atenció Ciutadana o el Servei de Via Pública.

El període de venda per rams serà del 21 fins el 25 de març de 2018. 

Tindran preferència en l'assignació de l'ordre de les parades, així com, en l'assignació de les parades, els paradistes que ocupin més dies de venda. L'assignació es farà per sorteig el dia 8 de març de 2018 a les 11 del matí a les oficines del Servei de Via Pública a l'avinguda de les Glòries Catalanes núm. 3.


Plànol de zona d'emplaçaments