El projecte es defineix com a una intervenció individual o en petits grups, que es realitza fora de l'horari escolar, adreçada a nens i nenes amb els que es treballa des dels equips bàsics d'atenció social i que necessiten d'un suport en relació als aprenentatges escolars, hàbits de treball i recolzament en el coneixement de l'idioma.

El projecte ofereix un espai de recolzament individual o en petits grups, fora de l'aula, per a nens/nenes que presenten dificultats d'aprenentatge, amb l'objectiu de fomentar l'interès per la dinàmica escolar, a través del reforç de les diferents matèries, així com dels hàbits d'estudi (organització, puntualitat,…) i les seves capacitats (concentració, atenció,…).

El reforç educatiu funciona a partir de la col·laboració entre: Càritas, Creu Roja, Escola Pia, i Serveis Socials de l'Area de Drets Socials i Serveis a les Persones.