El Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació Internacional de l'Ajuntament de Terrassa té per objectius organitzar i animar la cooperació local, sensibilitzar la ciutadania respecte a les desigualtats del món i cooperar amb comunitats dels països desfavorits per lluitar contra la pobresa.

Imatge de la sala de plens en el moment de la constitució del consell municipal de solidaritat i cooperacióA la imatge, un instant de l'acte de constitució del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació per al mandat 2011-2015, que va tenir lloc el 14 de desembre de 2011 al Saló de Plens de l'Ajuntament.

 

 

El Consell es regirà per el següent reglament:

Reglament del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació Internacional

 

Antecedents

La tardor de 1994, una plataforma d'ONG i entitats solidàries de Terrassa va promoure diverses accions reivindicatives perquè les administracions públiques destinessin el 0,7% dels recursos a la cooperació internacional per al desenvolupament.

L'Ajuntament acordà amb aquesta plataforma la inclusió, en el pressupost municipal del 1995 i anys successius, una partida destinada a projectes de cooperació i la creació d'un consell assessor en cooperació format per les ONG i entitats solidàries.

Creació del Consell Municipal

En la sessió de 23 de febrer de 1995 s'aprovà la creació del Consell Municipal i el seu reglament de funcionament. El Consell, presidit per l'alcalde, estava integrat per un representant de cada grup municipal del consistori i un representant designat per cadascuna de les ONG i entitats solidàries de Terrassa, com a vocals.

Des d'aleshores, cada quatre anys, després de les eleccions municipals i la renovació del consistori, tambe es renova el Consell i l'alcalde nomena els membres per proposta dels grups municipals i de les entitats inscrites en el Registre Municipal d'Associacions.

El Consell també disposa de l'assessorament de persones de trajectòria reconeguda en l'àmbit de la cooperació. Un funcionari, tècnic de cooperació, n'és el secretari.

Accediu a la web del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació per a més informació.