Reserva d'aparcament de persones amb discapacitat. La fotografia prové del diari El País.Les persones amb mobilitat reduïda tenen dret a una reserva individual a la via pública per aparcar els seus vehicles prop del domicili, lloc de treball i/o lloc d'estudi. 

 

Preguntes Freqüents

A) Tipus de reserves d'aparcament i requisits

 1. Quins tipus de reserva hi ha? On es poden ubicar?
 2. Qui pot demanar la reserva prop del domicili?
 3. Qui pot demanar la reserva prop del lloc de feina?
 4. Qui pot demanar la reserva prop del lloc d'estudis?
 5. Si tinc una targeta d'aparcament, tinc dret a una reserva d'aparcament?
 6. Si tinc la targeta d'aparcament només per discapacitat visual, puc demanar una reserva d'estacionament?
 7. Si tinc la targeta d'aparcament per a no conductor, puc demanar la reserva d'aparcament prop del lloc de treball o del centre d'estudis?
 8. Si tinc un familiar amb discapacitat a qui vaig a visitar sovint, però no convisc amb ell, puc demanar una reserva d'aparcament per al meu cotxe prop del seu domicili?
 9. Quins horaris cobreixen les reserves d'aparcament?
 10. Si tenim més d'un cotxe, puc demanar més d'una reserva d'aparcament?

B) Sol·licitud i tramitació

 1. Com puc tramitar la reserva? 
 2. Quina documentació haig de presentar per demanar una reserva prop del domicili?
 3. Quina documentació haig de presentar per demanar una reserva prop del lloc de treball?
 4. Quina documentació haig de presentar per demanar una reserva prop del centre d'estudis?
 5. Si tinc dificultats per desplaçar-me fins a l'OAC, pot anar-hi algú en el meu nom? 
 6. Si visc a una localitat propera, puc demanar la meva reserva d'aparcament a Terrassa?
 7. Quant temps trigaré en obtenir la reserva?
 8. On m'assignaran la plaça reservada?
 9. Cada quan i com haig de renovar la reserva? 

C) Bon ús

 1. En cas de defunció o ingrés en residència del familiar titular de la reserva, puc seguir utilitzant-la fins que expiri? 
 2. Puc seguir utilitzant la reserva si canvia la situació personal per la qual me la van concedir? 
 3. L'ús fraudulent de la reserva es pot sancionar?

 

Respostes

A) Tipus de reserves d'aparcament i requisits

A1. Quins tipus de reserva hi ha? On es poden ubicar? 

Hi ha 3 tipus de reserva d'aparcament:

 • prop del domicili,
 • prop del lloc de feina,
 • prop del centre d'estudis.

Cada tipus té uns requisits d'accés diferents.

Torna a l'índex

A2. Qui pot demanar la reserva prop del domicili? 

Persones titulars de la targeta d'aparcament per a persones amb discapacitat.

 • Si tenen la targeta en modalitat conductor:
  • Ha d'estar empadronat al domicili pel qual es demana la reserva.
  • El cotxe ha d'estar registrat al seu nom.
  • No ha de disposar d'una plaça d'aparcament accessible de propietat o lloguer.
 •  Si tenen la targeta en modalitat no conductor:
  • Ser menor d'edat. 
  • Si és major d'edat, ha de tenir un grau de discapacitat igual o superior al 65% i superar el barem de mobilitat reduïda.
  • Tant la persona titular no conductora com la persona propietària del vehicle han d'estar empadronades en el mateix domicili pel qual es demana la reserva.
  • No han de disposar de plaça d'aparcament accessible de propietat o lloguer.

Torna a l'índex

A3. Qui pot demanar la reserva prop del lloc de feina? 

Cal que la persona sol·licitant:

 • Tingui la targeta d'aparcament en la modalitat de conductor.
 • Disposi de contracte laboral amb duració superior a 6 mesos.
 • Que l'empresa no disposi de llocs d'aparcament per a treballadors amb discapacitat.

Torna a l'índex

A4. Qui pot demanar la reserva prop del lloc d'estudis? 

Cal que la persona sol·licitant:

 • Tingui la targeta d'aparcament en la modalitat de conductor.
 • Realitzi estudis d'una durada continuada superior a 6 mesos.
 • Que el centre d'estudis no disposi de llocs d'aparcament per a alumnat amb discapacitat.

Torna a l'índex

A5. Si tinc la targeta d'aparcament, tinc dret a una reserva d'aparcament? 

Depèn. Els requisits per accedir als dos recursos són diferents. El fet de tenir una targeta d'aparcament no sempre dóna dret a gaudir d'una reserva. 

Torna a l'índex

A6. Si tinc la targeta d'aparcament només per discapacitat visual, puc demanar una reserva d'estacionament? 

Només si la persona té menys de 18 anys i la reserva és per al domicili.

Per a majors de 18 anys, només s'atorgaran reserves d'aparcament prop del domicili a titulars no conductors si superen el barem de mobilitat reduïda i tenen un grau de discapacitat igual o superior al 65%. En cap cas s'atorgaran reserves prop del lloc de feina o centre d'estudis.

Torna a l'índex

A7. Si tinc la targeta d'aparcament per a no conductor, puc demanar la reserva d'aparcament prop del lloc de treball o del centre d'estudis? 

No. Les persones titulars de targetes per a no conductor només poden demanar reserva prop del domicili (si cumpleixen els requisits), però en cap cas prop del lloc de treball o centre d'estudis. Les reserves d'aparcament en centre de treball o d'estudis només s'atorgaran a persones titulars de targetes per a conductors.

Torna a l'índex

A8. Si tinc un familiar amb discapacitat a qui vaig a visitar sovint, però no convisc amb ell, puc demanar una reserva d'aparcament per al meu cotxe prop del seu domicili? 

No. Les reserves d'aparcament només s'atorguen si el titular de la targeta per a no conductor i el propietari del vehicle estan empadronats en el mateix domicili.

Torna a l'índex

A9. Quins horaris cobreixen les reserves d'aparcament? 

Depèn de la modalitat:

 • Reserves prop del domicili: 24 hores al dia, tots els dies de l'any.
 • Reserves prop del lloc de feina: només les hores i dies de treball del titular de la targeta.
 • Reserves prop del centre d'estudis: només les hores i dies d'estudi del titular de la targeta.

Torna a l'índex

A10. Si tenim més d'un cotxe, podem demanar més d'una reserva d'aparcament? 

Pots demanar una única plaça d'aparcament per a cada tipus de reserva (domicili, lloc de feina i lloc d'estudi). Si la persona (titular conductor) o el nucli familiar (titular no conductor) tenen més d'un cotxe, podeu incloure fins a dues matrícules a la placa identificativa de la reserva d'aparcament. És a dir, tot i que només hi haurà una plaça d'aparcament reservada, aquesta plaça podrà ser usada per qualsevol de les dues matrícules.

En el cas de tenir dos cotxes, la persona sol·licitant pot disposar d'una plaça privada de pàrquing en lloguer o propietat i, igualment, demanar una reserva d'aparcament a la via pública. 

Torna a l'índex

B) Sol·licitud i tramitació

B1. Com puc tramitar la reserva? 

 • Telemàticament. Pots fer el tràmit des de la seu electrònica. És el mètode que et recomanem.
 • Presencialment. Pots fer el tràmit des de l'OAC més propera al teu domicili. Demana cita prèvia al 010. No cal que vinguis expressament fins a l'OAC de l'Àrea de Drets Socials i Serveis a les Persones (Carretera de Montcada, 596).

Torna a l'índex

B2. Quina documentació haig de presentar per demanar una reserva prop del domicili? 

Només has d'omplir i lliurar una instància de sol·licitud genèrica a l'OAC amb les següents dades:

 • Nom i cognoms de la persona titular de la targeta d'aparcament. 
 • Matrícula o matrícules dels vehicles que utilitzaran la reserva. 
 • Número de document d'identitat, nom i cognoms de la persona titular del vehicle.

En el cas que hagis obtingut la targeta d'aparcament en un municipi diferent a Terrassa, caldrà que aportis també la targeta original i una còpia en el moment de fer la sol·licitud.

Recorda que, per realitzar qualsevol gestió a l'OAC, cal que mostris el document d'identitat (DNI, NIE o passaport).

Torna a l'índex

B3. Quina documentació haig de presentar per demanar una reserva prop del centre de treball? 

En cas de demanar la reserva prop del lloc de treball, a banda de la mateixa informació requerida per a la reserva prop del domicili, també heu de presentar un certificat d'empresa on consti:

 • la durada del contracte,
 • l'horari laboral, 
 • i el fet de que el centre de treball NO disposa d'aparcament per a persones amb discapacitat.

Cal que portis el certificat original, i no una fotocopia.

Torna a l'índex

B4. Quina documentació haig de presentar per demanar una reserva prop del centre d'estudis? 

En cas de demanar la reserva prop del centre d'estudis, a banda de la mateixa informació requerida per a la reserva prop del domicili, també heu de presentar un certificat del centre educatiu on consti:

 • estudis a realitzar,
 • durada del curs,
 • horari lectiu, 
 • i el fet de que el centre d'estudi NO disposa d'aparcament per a persones amb discapacitat.

Cal que portis el certificat original, i no una fotocopia.

Torna a l'índex

B5. Si tinc dificultats per desplaçar-me fins a l'OAC, pot anar-hi algú en el meu nom?  

Sí. Pot venir una altra persona que et representi. Cal que porti:

 • una autorització signada (exemple de model d'autorització per tramitar),
 • una fotocòpia del document d'identitat de la persona representada,
 • i que la persona autoritzada s'identifiqui a l'OAC amb el seu propi document d'identitat. 

Si la persona sol·licitant està incapacitada judicialment, el seu tutor legal ha de portar la sentència judicial que així ho acrediti.

Torna a l'índex

B6. Si visc a una localitat propera, puc demanar la meva reserva d'aparcament a Terrassa? 

Depèn. En el cas de reserves prop del domicili, no (caldrà que t'adrecis directament a l'Ajuntament on estiguis empadronat). Si vius a una altra localitat, però treballes o estudies a Terrassa, sí que hauràs de sol·licitar la reserva d'aparcament prop de lloc de treball i/o de lloc d'estudis a una OAC de Terrassa.

Torna a l'índex

B7. Quant temps trigaré en obtenir la reserva? 

Un cop feta la sol·licitud amb la documentació necessària, l'Ajuntament tramitarà la reserva en un termini màxim de 15 dies (excepte a l'agost, que serà de 30 dies).  

Quan la reserva estigui atorgada, l'àrea de Mobilitat de l'Ajuntament contactarà amb la persona beneficiària per informar-la del lloc exacte assignat i de quan es procedirà a instal·lar la senyalització vertical i horitzontal identificativa a la via pública.

Torna a l'índex

B8. On m'assignaran la reserva de plaça? 

Dependrà de cada adreça concreta. S'ubicarà el més a prop possible del domicili, lloc de treball o centre d'estudis, excepte en el cas que es tracti d'una illa de vianants o una zona amb circulació limitada. En aquest cas, s'ubicarà fora de la zona exclosa. 

Torna a l'índex

B9. Cada quan i com haig de renovar la reserva? 

Depèn:

 • En el cas de titulars de targeta en modalitat conductor, la reserva es concedirà per un termini de quatre anys, passats els quals caldrà renovar-la.
 • En el cas de titulars de targeta en modalitat no conductor i menors d'edat, la reserva es concedirà per un termini de quatre anys, passats els quals caldrà renovar-la. 
 • En el cas de titulars de targeta en modalitat no conductor i majors d'edat, la reserva es concedirà per un termini de dos anys, passats els quals caldrà renovar-la. 

L'Ajuntament de Terrassa notificarà a les persones titulars amb una antelació mínima de dos mesos la data de finalització de la reserva vigent. Llavors, les persones hauran de presentar en el termini d'un mes des de la notificació, la documentació requerida en cada cas per a la renovació. 

Si no es presenta la sol·licitud de renovació en aquest termini, es retirarà la reserva, prèvia notificació.

Torna a l'índex

 

C) Bon ús

C1. En cas de defunció o ingrés en residència del familiar titular de la reserva, puc seguir utilitzant-la fins que expiri? 

Mai. Les reserves s'atorguen a la persona amb discapacitat titular de la targeta d'aparcament. En cas de defunció o ingrés permanent en residència de la persona titular, cal que ho notifiquis amb la màxima brevetat possible a l'Ajuntament mitjançant instància.

Torna a l'índex

C2. Puc seguir utilitzant la reserva si canvia la situació personal per la qual me la van concedir?

Les persones titulars de les reserves (o les seves tutores legals) estan obligades a comunicar a l'Ajuntament mitjançant instància qualsevol canvi de les circumstàncies que van permetre la concessió de la reserva. Per exemple, canvis de domicili, de vehicle, de grau de discapacitat, etc. En el cas de la reserva prop del lloc de treball o del centre d'estudis, caldrà informar també de la finalització del contracte i/o canvis en els estudis o horaris.

L'Ajuntament revisarà i notificarà a la persona interessada el manteniment, modificació o revocació de la reserva segons la nova situació. La persona titular podrà presentar al·legacions abans que la resolució sigui definitiva.  

Torna a l'índex

C3. L'ús fraudulent de la reserva es pot sancionar? 

Sí. Les autoritzacions concedides podran ser revocades pels següents motius:

 • Modificació de les circumstàncies que van permetre la seva autorització.
 • No utilització de la reserva per un període superior a 3 mesos.
 • Utilització inadequada de la reserva de manera reiterada. 

D'altra banda, el mal ús reiterat de la targeta d'aparcament, també pot derivar en una revocació de la reserva d'aparcament, segons estableix el Reglament municipal regulador de l'estacionament per a persones amb discapacitat

Torna a l'índex

Més informació