La festivitat de la nit de Sant Joan, amb la celebració de revetlles i fogueres, forma part de la nostra cultura i de les nostres tradicions. Per tal de garantir la seguretat de les persones, dels béns públics i privats, i gaudir sense conflictes d'aquests actes festius, l'alcalde de Terrassa dicta anualment el ban amb les normes per a la crema de fogueres de Sant Joan.

Consulteu la ubicació de les fogueres autoritzades.

Consells per les fogueres

 • Procureu que tots els edificis veïns tinguin les finestres i els balcons tancats, no fos cas que les guspires o algun coet perdut entressin en algun habitatge i provoquessin un incendi.
 • Plegueu els tendals que hi pugui haver a les terrasses
 • Respecteu la distància de 15 metres respecte dels cotxes aparcats
 • No heu de permetre mai que ningú salti damunt les brases
 • Necessiteu un permís: heu de comunicar a l'ajuntament la situació de les fogueres
 • Les fogueres han de permetre el pas dels vehicles d'emergència

Ubicació de la foguera

 • No feu fogueres sense tenir l'autorització corresponent
 • No feu la foguera a menys de 15 metres de la façana de cap edificació
 • Està prohibit fer foc a tots els terrenys forestals de Catalunya, tant si estan poblats d'espècies arbòries com si no, i a la franja de 500 metres que els envolta
 • Sobretot, vigileu el pas de les línies elèctriques, telefòniques, etc.
 • Si penseu fer la foguera en un solar, abans deixeu-lo net de bardisses o de materials inflamables
 • Si la voleu fer al carrer, procureu que hi hagi obert un pas per als vehicles d'urgència
 • Per no fer malbé el paviment, poseu terra o sorra (un mínim de 10 cm de gruix). Si el paviment és d'asfalt, aquesta precaució és imprescindible, de la mateixa manera que és obligatori el permís de l'ajuntament
 • No feu la foguera prop d'un envà pluvial, ja que la dilatació provocada per la calor podria enderrocar-lo