La Direcció General del Cadastre ha realitzat la revisió dels valors cadastrals a Terrassa. Aquest organisme, que depèn del Ministeri d'Hisenda, ha fet una valoració de tots els immobles de la ciutat, atenent a la distribució dels valors del mercat immobiliari sobre el territori i a la realitat urbanística vigent.

El resultat final situa els valors cadastrals al voltant del 50% del seu valor de mercat. Aquests valors serveixen de base per calcular l'IBI i altres tributs.

Aquest vídeo informa de la revisió cadastral, dels tràmits per accedir a la notificació electrònica, així com poder fer consultes i reclamacions.

Díptic Informatiu

Legalment cal procedir a la revisió de la ponència de valors cada 10 anys però el darrer cop que es va fer aquesta revisió a Terrassa va ser el 1996. Des aleshores, en dos cops s'ha plantejat fer-la (el 2007 i el 2012), però s'ha desestimat, tant per l'Ajuntament com pel Ministeri, pels elevadíssims impactes que s'haguessin produït.

En el moment actual, s'ha constatat que el mercat ha deixat de caure, que el ritme de transmissions s'ha incrementat notablement, i que la tendència dels preus és a l'alça, per la qual cosa és el millor moment per dur a terme la revisió cadastral doncs es reuneixen un conjunt de requisits que no es produïen des d'abans del boom immobiliari, un mercat no marcat per l'especulació, un volum alt de transmissions, però alhora un nivell baix de preus.

L'objectiu de la revisió dels valors és poder actualitzar la base de càlcul dels immobles de la ciutat per tal de poder aplicar un impost de béns immobles més just i ajustat a la realitat i practicar una política fiscal més redistributiva, tenint en compte que la revalorització dels habitatges en els últims anys no ha estat homogènia per a tots els barris o districtes de la ciutat i sí que ho ha estat, en canvi, l'actualització dels valors.

díptic informatiu