L'any 2021 es va realitzar una revisió del Programa de Govern a l'Institut dels Drets Humans de Catalunya des de la perspectiva dels Drets Humans, la inclusió i la interseccionalitat. L'objectiu era valorar l'impacte de les polítiques locals en relació als drets i la diversitat. Es va avaluar a quins sectors de la població es beneficiava (per gènere, edat, origen, situació socioecònomica i diversitat funcional reconeguda), i s'identificava quin dret estava relacionat amb la competència municipal i quin nivell d'efectivitat s'estava assolint. Aquesta auditoria interna va servir per recollir recomanacions i ajustar algunes actuacions per fer-les més inclusives i efectives.

A aquest enllaç podeu consultar el document amb els resultats de l'avaluació des dels drets humans al Programa de Govern 2019_2023.