Sala Soler i Palet
 
 
 
 
 
 
 
La sala està prioritàriament destinada a exposicions d'art organitzades pel departament d'Arts visuals i adreçades a artistes locals que ho hagin exposat ja durant els últims 6 anys. El seu ús també es cedeix, extraordinàriament i si la programació ho permet, a entitats ciutadanes sense ànim de lucre i integrades en l'àmbit d'actuació del Servei de Cultura de l'Ajuntament de Terrassa que vulguin realitzar exposicions divulgatives o actes diversos d'interès general. En aquest cas, l'entitat organitzadora es farà càrrec de les despeses de producció i difusió que se'n derivin de la pròpia exposició.
 
Queden excloses de l'ús propi dels espais de la Casa Soler i Palet les activitats comercials, religioses o polítiques.
  • Entrada gratuïta
  • Visites dinamitzades per a centres escolars amb cita prèvia a: apropartjcr@gmail.com 

Exposició actual:

Welcome to life 

  • A càrrec de Lydia Cazorla
  • Fins al 19 d'octubre de 2019

 

 

 

 

 

 

 

Welcome to life (Benvinguts a la vida) és una experiència fotogràfica que comença el 2014 fruit d'un impuls intuïtiu, quan l'autora comença a fotografiar dones nues en espais -normalment cases- que elles no coneixen. A mesura que el treball avança Cazorla descobreix una forta preocupació pel naixement de les persones i el lloc on comencen a créixer.

Welcome to life parla del nu de quan neixem, però també de la nuesa, aquest entorn desconegut que només podem captar des de la percepció dels sentits. Un tot molt intangible. La difuminació de les imatges quan neixem, que també es reflecteix en algunes de les seves fotografies, és aquest néixer sense poder veure-hi amb claredat; tot metàfores del món interior i exterior de l'ésser humà.

Welcome to lifei convida a reflexionar sobre quan, on i amb qui va començar la vida, i si és la vida que volies començar.