Està prioritàriament destinada a exposicions d'art organitzades pel departament d'Arts visuals i adreçades a artistes locals que ho hagin exposat ja durant els últims 6 anys. El seu ús també es cedeix, extraordinàriament i si la programació ho permet, a entitats ciutadanes sense ànim de lucre i integrades en l'àmbit d'actuació del Servei de Cultura de l'Ajuntament de Terrassa que vulguin realitzar exposicions divulgatives o actes diversos d'interès general. En aquest cas, l'entitat organitzadora es farà càrrec de les despeses de producció i difusió que se'n derivin de la pròpia exposició.
Queden excloses de l'ús propi dels espais de la Casa Soler i Palet les activitats comercials, religioses o polítiques.
 

Entrada gratuïta

Visites dinamitzades per a centres escolars amb cita prèvia a: apropartjcr@gmail.com 

Programa d'exposicions Cicle Art Terrassa 2018

Exposició actual:

Composicions

José Corral, Laura Austrich, Miguel Àngel Gonzálvez Paul, Cristina Borobia i Francesc Vinyes

  • Fins al 5 de desembre

 

 

 

Tots tenim obres d'art que admirem i que ens inspiren, que obren les portes a la nostra pròpia creació...

D'aquí és on parteixen els cinc artistes terrassencs que presenten Composicions heretades. Aquesta col·lectiva revisita grans obres de la història de l'art i les dota de la personalitat pròpia de cada artista, dels seus colors i la seva composició.