Sala Soler i Palet
 
 
 
 
 
 
 
La sala està prioritàriament destinada a exposicions d'art organitzades pel departament d'Arts visuals i adreçades a artistes locals que ho hagin exposat ja durant els últims 6 anys. El seu ús també es cedeix, extraordinàriament i si la programació ho permet, a entitats ciutadanes sense ànim de lucre i integrades en l'àmbit d'actuació del Servei de Cultura de l'Ajuntament de Terrassa que vulguin realitzar exposicions divulgatives o actes diversos d'interès general. En aquest cas, l'entitat organitzadora es farà càrrec de les despeses de producció i difusió que se'n derivin de la pròpia exposició.
 
Queden excloses de l'ús propi dels espais de la Casa Soler i Palet les activitats comercials, religioses o polítiques.
  • Entrada gratuïta
  • Visites dinamitzades per a centres escolars amb cita prèvia a: apropartjcr@gmail.com 

Exposició actual:

La sang

  • A càrrec de Juan Carlos Estudillo
  • Del 26 d'octubre al 23 de novembre de 2019

 

 

 

 

 

 

Juan Carlos Estudillo traça en tinta xina vermella amb retoladors de punta fina, damunt de pedres, papers japonesos de gran format, trossets de paper que atresora al seu estudi. Fa del dibuix un lloc, i del traç una sang. Cobreix fragments petris, de minuciós vermell. Ho fa amb meticulositat de monjo il·luminant incunables, fins conferir a les pedres una certa organicitat plàstica. Les pedres passen a ser budells, ronyons d'un cos mutilat, un acte primitiu que ens remet a la nit dels temps, quan, a dins d'una cova, l'home esgrafiava als cantells de les roques.

Estudillo dibuixa l'instant previ al declivi, quan la carn encara palpita, quan el desig supura. No és el seu un traç festiu, és el traç d'un entomòleg que analitza amb microscopi l'essència de l'anhel, certa fam, un impuls orgànic que ens és comú a tots els que bateguem.