Les mesures de confinament social preses per a controlar la propagació de la COVID-19, han afectat els nostres hàbits i rutines diàries, l'economia de moltes persones i el normal funcionament dels serveis bàsics (socials, educatius, sanitaris...) dels quals depenen moltes persones. Els efectes d'aquesta situació no són iguals per a tothom, i ha tornat a posar en evidència les desigualtats socials en salut, especialment per raó de gènere, edat, situació socioeconòmica o estat de salut. No podem oblidar, d'altra banda, que aquests eixos de desigualtat sovint es creuen entre ells, generant desigualtats encara més greus i complexes (el que s'anomena interseccionalitat).

Si bé aquestes desigualtats les hem pogut observar ja en una primera fase de les mesures de confinament, de ben segur que encara s'agreujaran més en els propers mesos, quan comencin a aparèixer altres conseqüències derivades de la més que probable recessió econòmica a la que ens haurem d'enfrontar i que, una altra vegada, repercutirà de forma desigual entre els diversos col·lectius.

Aquesta epidèmia ens deixa moltes ferides, algunes de difícil cura, especialment per la dolorosa forma com moltes persones han perdut els seus éssers estimats, o els han vist patir, sense poder-los acompanyar. També ens deixa moltes lliçons apreses de coses que, com a societat, no hem fet bé en el passat. De tots nosaltres dependrà que fem les lectures pertinents de tot plegat i que puguem activar els mecanismes de resiliència que, com a societat, tenim.

També creiem necessari posar de relleu les coses que, des del punt de vista de la Salut Comunitària i de la Salut Pública, aquesta epidèmia ens ha permès descobrir i experimentar. Hem descobert que la solidaritat emergeix en els moments més complicats. Que els col·lectius professionals més castigats per l'epidèmia han estat lluitant malgrat les difícils condicions i que la societat ha trobat la manera de manifestar-los i traslladar-los col·lectivament el seu agraïment. Hem experimentat, de cop, que si posem els espais públics a disposició de les persones i no dels cotxes, els gaudim d'una forma més saludable. Hem descobert que tenim un entorn natural al qual hi podem accedir a peu. Hem experimentat que una ciutat sense fum ens agrada més. Hem descobert que el silenci i la tranquil·litat a la ciutat són possibles. Hem experimentat que el rellotge es pot aturar, i no passa res. Hem recordat que convivim amb persones que veiem cada dia però mirem poc i escoltem menys. Hem reprès converses pendents, hem refet complicitats oblidades...

La Salut Comunitària parla de tot això. De com construïm les ciutats, tant des del punt de vista estructural com funcional i social, per tal que ajudin a desenvolupar el màxim grau de salut entre les persones que hi viuen. I quan parlem de salut no ens referim a no tenir malalties. Entenem la salut com un recurs per a la vida, no com l'objectiu de la vida, i posem èmfasi en els recursos socials i personals junt a les capacitats físiques. A més, es tracta d'una concepció dinàmica que inclou la capacitat de les persones per afrontar els desafiaments i els canvis a què hauran de fer front al llarg de la vida, un aspecte que, ara més que mai, hem vist com n'és d'important. I aquest concepte, aplicat a les ciutats, es refereix a la capacitat de facilitar que els seus habitants puguin desenvolupar el seu màxim grau de salut d'una forma justa i equitativa, és a dir, reduïnt les desigualtats en salut. Per assolir aquest objectiu, des del Servei de Salut i Comunitat treballem sota les directrius que marca l'OMS en la seva estratègia de salut a totes les polítiques.

Durant el confinament, hem estat treballant en diverses línies:

  • Coordinació i enllaç entre els serveis sanitaris i diferents serveis municipals per obtenir les dades diàries de la COVID-19 a la ciutat i per donar resposta a problemàtiques derivades de la situació de crisi.
  • Fent difusió de les recomanacions de salut en el confinament.
  • Posant a disposició de la ciutadania una bústia de consultes de salut per conèixer les necessitats i els efectes del confinament.
  • Reforçant el treball amb les entitat de salut de la ciutat.

Sabem que la finalització del confinament no és el final del problema, i que en els propers mesos apareixeran noves necessitats en l'àmbit de la Salut Comunitària derivades tant de les situacions traumàtiques que han viscut moltes persones com de l'impacte econòmic i, en alguns casos, de la dificultat de gestionar una nova situació amb incerteses i amb més sensació de vulnerabilitat.

Des del Servei de Salut i Comunitat estarem treballant per tal de poder adaptar la nostra resposta a aquestes noves necessitats, però també per reforçar els canvis d'hàbits que hem hagut de dur a terme de forma sobtada però que van en la línia d'aconseguir una ciutat més sostenible i més saludable. I ho farem de costat amb la resta de serveis municipals, però també de tot el ric teixit associatiu de la ciutat que, de fet, tenen un rol central en aquest objectiu.

En aquest espai trobareu informació, consells i recursos que van en aquesta direcció, però us animem també a que ens feu saber les vostres necessitats o inquietuds a través del nostre correu electrònic:

[email protected]