El Servei de Salut i Comunitat té com a missió millorar l'estat de salut de la població facilitant l'adquisició i el manteniment d'estils de vida saludables. En definitva, pretén que la conducta saludable sigui la més fàcil.

Per a aconseguir-ho, posa a disposició de la ciutadania diversos plans i activitats destinats a promoure l'adopció d'estils de vida saludables en relació a àmbits com

La seva visió és la d'esdevenir un servei referent a la ciutat en el desenvolupament de projectes i accions de promoció de la salut.

Els seus valors són: la lluita contra les desigualtats en salut (per raó d'edat, de gènere o de classe social), el treball en xarxa i col·laboratiu i l'eficàcia i l'eficiència.

Agraïment de la donació que hi va haver al Parc dels Catalans

Moltes gràcies a les 24 persones que van anar a la unitat mòbil instal·lada al Parc dels Catalans. Dues ho van fer per primera vegada. Mica en mica va augmentant el nombre de gent que dona sang perquè els hospitals puguin fer front a les transfusions de sang per accident o malaltia. 60 pacients se'n podran beneficiar. Una persona es va enregistrar al REDMO que és el registre mundial de donants de moll d'os o medul·la òssia. Com més gran sigui el resgistre més possibilitats hi ha de trobar un/una pacient compatible i salvar-li la vida.