El Servei de Salut i Comunitat té com a missió millorar l'estat de salut de la població facilitant l'adquisició i el manteniment d'estils de vida saludables. En definitva, pretén que la conducta saludable sigui la més fàcil.

Per a aconseguir-ho, posa a disposició de la ciutadania diversos plans i activitats destinats a promoure l'adopció d'estils de vida saludables en relació a àmbits com

La seva visió és la d'esdevenir un servei referent a la ciutat en el desenvolupament de projectes i accions de promoció de la salut.

Els seus valors són: la lluita contra les desigualtats en salut (per raó d'edat, de gènere o de classe social), el treball en xarxa i col·laboratiu i l'eficàcia i l'eficiència.

Moltes gràcies per donar sang

Moltes gràcies a les 37 persones que van anar a donar sang. Vuit ho van fer per primera vegada. Mica en mica va augmentant el nombre de gent que dona sang perquè els hospitals puguin fer front a les transfusions de sang per accident o malaltia. 105 pacients es podran beneficiar de la sang que es va donar ahir.

La propera campanya a Terrassa serà la setmana de reis, al gener de l'any que ve, al Centre Cívic Avel·lí Estrenjer de la plaça de la Cultura, núm. 5.