El Servei de Salut i Comunitat té com a missió millorar l'estat de salut de la població facilitant l'adquisició i el manteniment d'estils de vida saludables. En definitva, pretén que la conducta saludable sigui la més fàcil.

Per a aconseguir-ho, posa a disposició de la ciutadania diversos plans i activitats destinats a promoure l'adopció d'estils de vida saludables en relació a àmbits com

La seva visió és la d'esdevenir un servei referent a la ciutat en el desenvolupament de projectes i accions de promoció de la salut.

Els seus valors són: la lluita contra les desigualtats en salut (per raó d'edat, de gènere o de classe social), el treball en xarxa i col·laboratiu i l'eficàcia i l'eficiència.

Obre la Botiga Solidària de Salut de l'Ajuntament

Cartell de la botiga solidària de salut amb el logo de l'Ajuntament i una frase: "al costat de les nostres entitats de salut"
A la Botiga Solidària de Salut de l'Ajuntament de Terrassa trobareu entitats de la salut amb el seu marxandatge per recaptar fons per a la investigació científica de malalties, serveis per augmentar la qualitat de vida dels pacients i per deixar addiccions a les drogues.

I a partir de dijous trobareu oberta la Botiga Solidària de Salut del carrer de les Parres, núm. 6, de 5 a 8 hores de la tarda de dilluns a divendres.