El Servei de Salut i Comunitat té com a missió millorar l'estat de salut de la població facilitant l'adquisició i el manteniment d'estils de vida saludables. En definitva, pretén que la conducta saludable sigui la més fàcil.

Per a aconseguir-ho, posa a disposició de la ciutadania diversos plans i activitats destinats a promoure l'adopció d'estils de vida saludables en relació a àmbits com

La seva visió és la d'esdevenir un servei referent a la ciutat en el desenvolupament de projectes i accions de promoció de la salut.

Els seus valors són: la lluita contra les desigualtats en salut (per raó d'edat, de gènere o de classe social), el treball en xarxa i col·laboratiu i l'eficàcia i l'eficiència.

Concurs per dissenyar el logo de la Taula de Salut Mental de Terrassa

Requisits del concurs:

 • Pot participar-hi tothom major de 18 anys de Terrassa o rodalies 
 • Es pot participar de forma individual o en equip.
 • Es poden presentar a concurs fins a 2 propostes per persona o equip
 • Les propostes han de ser originals i inèdites, i no poden haver estat presentades a cap altre concurs.
 • Els dissenys sigui quina sigui la tècnica que s'utilitzi han de ser a tres colors (dues tintes) com a màxim. S'aconsella fer servir colors que siguin fàcilment traslladables a escala de grisos.
 • S'han de presentar en suport digital (jpg, png i/o pdf) amb una bona resolució.
 • Cal incloure l'abreviació "TSMT" i el text "Taula Salut Mental Terrassa".
 • La data límit per enviar els treballs és el 9 de gener de 2023. 
 • Els dissenys s'hauran d'enviar per correu electrònic a [email protected] i amb les dades personals de l'autoria o de l'equip d'autors (nom, cognoms, NIF/NIE, any de naixement, telèfon i correu electrònic de contacte).

El jurat valorarà els dissenys dels treballs que reuneixin tots els requisits i escollirà, de forma anònima, el disseny guanyador seguint els criteris següents de valoració:

 1. Que la imatge tingui prou resolució per utilitzar en diferents suports materials (cartells, documents i altres) i en les xarxes socials.
 2. Que el disseny sigui atractiu i creatiu
 3. Que representi el treball en xarxa

El jurat estarà format per representants de:

 • El Grup Minerva, 
 • La Taula de Salut Mental de Terrassa
 • L'Ajuntament de Terrassa

Premi per al disseny guanyador:

 1. - Difusió del disseny guanyador com a logo de la Taula de Salut Mental de Terrassa, que serà distribuïda per l'Ajuntament de Terrassa, amb menció de l'autoria.
 2. - Entrades a esdeveniments culturals de la ciutat.

Calendari:

 • Presentació dels treballs a concurs: del 09/11/2022 al 09/01/2023
 • Anunci públic del disseny guanyador: 23/01/2023

Bases del concurs en pdf