El Servei de Salut i Comunitat té com a missió millorar l'estat de salut de la població facilitant l'adquisició i el manteniment d'estils de vida saludables. En definitva, pretén que la conducta saludable sigui la més fàcil.

Per a aconseguir-ho, posa a disposició de la ciutadania diversos plans i activitats destinats a promoure l'adopció d'estils de vida saludables en relació a àmbits com

La seva visió és la d'esdevenir un servei referent a la ciutat en el desenvolupament de projectes i accions de promoció de la salut.

Els seus valors són: la lluita contra les desigualtats en salut (per raó d'edat, de gènere o de classe social), el treball en xarxa i col·laboratiu i l'eficàcia i l'eficiència.

Taller de Primers auxilis i DEA

Imatge amb el pictograma que indica que hi ha un desfibril·lador automàtic al centreAquest distintiu el podeu trobar en diferents equipaments municipals de la ciutat. Aquí hi teniu el mapa.

El 29 de setembre de 9 a 13 hores s'hi farà un taller de Primers auxilis i ús de DEA (desfibril·lació externa automàtica).

Inscripció tancada