El Servei de Salut i Comunitat té com a missió millorar l'estat de salut de la població facilitant l'adquisició i el manteniment d'estils de vida saludables. En definitva, pretén que la conducta saludable sigui la més fàcil.

Per a aconseguir-ho, posa a disposició de la ciutadania diversos plans i activitats destinats a promoure l'adopció d'estils de vida saludables en relació a àmbits com

La seva visió és la d'esdevenir un servei referent a la ciutat en el desenvolupament de projectes i accions de promoció de la salut.

Els seus valors són: la lluita contra les desigualtats en salut (per raó d'edat, de gènere o de classe social), el treball en xarxa i col·laboratiu i l'eficàcia i l'eficiència.

Dia Internacional de la Síndrome 22q11

L'Ajuntament de Terrassa al Raval de Montserrat i el Monument a la Dona treballadora a la plaça de la Dona s'il·luminen de vermell per enfocar aquesta malaltia.

Cal que la investigació científica continuï per arribar a la cura i mentrestant millorar la qualitat de vida de les persones que la pateixen.

La síndrome 22q11 també anomenada Síndrome DiGeorge, CATCH 22, deleció 22q11.2, Shprintzen, Síndrome Velocardiofacial (VCFS), Optiz G / BBB o anomalia conotruncal facial; és un desordre genètic causat per la deleció (pèrdua) d'un petit segment del cromosoma 22. I té tants noms perquè l'havien descobert des de diferents especialitats fins que es van adonar que es tractava de la mateixa malaltia.