El Servei de Salut i Comunitat té com a missió millorar l'estat de salut de la població facilitant l'adquisició i el manteniment d'estils de vida saludables. En definitva, pretén que la conducta saludable sigui la més fàcil.

Per a aconseguir-ho, posa a disposició de la ciutadania diversos plans i activitats destinats a promoure l'adopció d'estils de vida saludables en relació a àmbits com

La seva visió és la d'esdevenir un servei referent a la ciutat en el desenvolupament de projectes i accions de promoció de la salut.

Els seus valors són: la lluita contra les desigualtats en salut (per raó d'edat, de gènere o de classe social), el treball en xarxa i col·laboratiu i l'eficàcia i l'eficiència.

Dia Internacional de lluita contra el Càncer de Pulmó

El 17 de novembre és el Dia Internacional del Càncer de Pulmó per sensibilitzar sobre aquest càncer i la taxa baixa de supervivència que té. Cada any es preveu que hi haurà uns 4.000 casos a Catalunya. Des del 1994, a Catalunya, la incidència d'aquest tumor es manté estable en homes i augmenta un 5,1% anual en dones.

Acte a l'atri de l'Ajuntament al Raval de Montserrat:

  • 17:30 - 19:00 h. Taula informativa de l'Associació Espanyola d'Afectats de Càncer de Pulmó (AEACAP)
  • 18:00 h. Lectura de manifest

FACTORS DE RISC

El càncer de pulmó pot afectar qualsevol persona, però alguns factors n'augmenten el risc. El principal risc i el més freqüent és el consum de tabac. Fumar causa prop de 9 casos sobre 10 de càncer de pulmó en homes i 8 casos sobre 10 en dones.

ALTRES FACTORS:

  • Fum d'altres
  • Antecedents familiars de càncer de pulmó
  • Estar o haver estat exposat a determinades substàncies: amiant, asbest, arsènic, crom, beril·li, níquel, sutge o quitrà al lloc de treball.
  • Estar exposat radiacions: radioteràpia de mama o tòrax, radó o tomografies computaritzades.
  • Envelliment
  • Contaminació de l'aire 

Actualment no hi ha cap mètode per a la detecció primerenca del càncer de pulmó per ser aplicat a la població general, i el més eficaç és abandonar el consum de tabac o no començar amb l'hàbit.

El diagnòstic se sol fer amb una radiografia de tòrax, TAC o TC i amb identificació de cèl·lules tumorals de pulmó, entre d'altres proves.

El tractament comporta cirurgia (per als tumors grans), quimioteràpia, radioteràpia, teràpies biològiques i fàrmacs, depenent de l'estadi i el tipus de tumor.

La taxa de supervivència és de l'11,1% en homes i del 19,9% en dones a 5 anys.