El Servei de Salut i Comunitat té com a missió millorar l'estat de salut de la població facilitant l'adquisició i el manteniment d'estils de vida saludables. En definitva, pretén que la conducta saludable sigui la més fàcil.

Per a aconseguir-ho, posa a disposició de la ciutadania diversos plans i activitats destinats a promoure l'adopció d'estils de vida saludables en relació a àmbits com

La seva visió és la d'esdevenir un servei referent a la ciutat en el desenvolupament de projectes i accions de promoció de la salut.

Els seus valors són: la lluita contra les desigualtats en salut (per raó d'edat, de gènere o de classe social), el treball en xarxa i col·laboratiu i l'eficàcia i l'eficiència.

Dia Internacional de la Prematuritat

El 17 de novembre, Dia Internacional de la Prematuritat, es fan actes arreu del país per generar sensibilitat i consciència sobre la prematuritat, les seves causes i les múltiples conseqüències que a curt, mitjà i llarg termini té aquest fet sobre les nenes i els nens que neixen abans d'hora.

Al voltant del 7% dels nadons a Catalunya, o sigui uns 4.500 nadons cada any neixen abans de temps. La prematuritat és una realitat dura i invisibilitzada que necessita tot el suport mèdic i institucional.

El Dia Internacional de la Prematuritat vol fer èmfasi en les dificultats que, en molts casos, comporta la prematuritat per als nens i nenes i les seves famílies. Encara que avui dia la major part de prematurs no presenten seqüeles greus, cal esmentar els retards maduratius en general, de caràcter orgànic i funcionals, que fa que molts progenitors deixin de treballar durant els primers anys de vida del seu fill per cuidar-lo i propiciar un procés maduratiu. De fet, la prematuritat extrema és equiparada com una malaltia greu o càncer. Cal molta recerca per continuar investigant. Sobretot com tractar la prematuritat de forma integral.