El Servei de Salut i Comunitat té com a missió millorar l'estat de salut de la població facilitant l'adquisició i el manteniment d'estils de vida saludables. En definitva, pretén que la conducta saludable sigui la més fàcil.

Per a aconseguir-ho, posa a disposició de la ciutadania diversos plans i activitats destinats a promoure l'adopció d'estils de vida saludables en relació a àmbits com

La seva visió és la d'esdevenir un servei referent a la ciutat en el desenvolupament de projectes i accions de promoció de la salut.

Els seus valors són: la lluita contra les desigualtats en salut (per raó d'edat, de gènere o de classe social), el treball en xarxa i col·laboratiu i l'eficàcia i l'eficiència.

Dia Internacional de Sanfilippo

La síndrome de Sanfilippo és una malaltia molt minoritària que afecta des de ben petit i no té cura. 

En el seu dia internacional es llança a tot el món una campanya de recaptació de fons anomenada "L'aide est en route" (l'ajut està venint) per a un estudi d'història natural de la pròpia malaltia d'1,5 milions d'euros. És AQUÍ la campanya.

Hi ha els tipus A, B, C i D de síndrome de Sanfilippo. En cada tipus, als nens i a les nenes, els hi falta part o la totalitat d'un enzim. El mal funcionament que provoca causa defectes catastròfics.

En els primers anys de l'infant, és difícil diagnosticar la síndrome. Aparentment semblen sans però no es comporten de forma normal i tenen greus problemes per estar al dia amb el seu entorn. Ràpidament deixen d'aprendre noves habilitats, després retrocedeixen i van perdent les habilitats adquirides. La majoria dels infants amb la síndrome de Sanfilippo no viuen fins a l'edat adulta i moren a l'adolescència en condicions molt dures.