El Servei de Salut i Comunitat té com a missió millorar l'estat de salut de la població facilitant l'adquisició i el manteniment d'estils de vida saludables. En definitva, pretén que la conducta saludable sigui la més fàcil.

Per a aconseguir-ho, posa a disposició de la ciutadania diversos plans i activitats destinats a promoure l'adopció d'estils de vida saludables en relació a àmbits com

La seva visió és la d'esdevenir un servei referent a la ciutat en el desenvolupament de projectes i accions de promoció de la salut.

Els seus valors són: la lluita contra les desigualtats en salut (per raó d'edat, de gènere o de classe social), el treball en xarxa i col·laboratiu i l'eficàcia i l'eficiència.

Dia Internacional de la Síndrome 22q

També s'il·luminarà de vermell el Monument de la Dona alhora que edificis i elements emblemàtics d'arreu del món teixint així una xarxa de solidaritat per visualitzar la necessitat que hi ha d'investigació científica per trobar la cura i perquè hi hagi avenços en el diagnòstic i el tractament. A hores d'ara, és de difícil diagnòstic durant el primer any de vida. 

La Síndrome 22q és una malaltia genètica que es produeix a la regió cromosòmica 22q11.2 per la pèrdua d'un fragment del cromosoma 22.  

Aquesta síndrome afecta a 1 de cada 4.000 naixements de tot el món i a dia d'avui no existeix la cura.