El Servei de Salut i Comunitat té com a missió millorar l'estat de salut de la població facilitant l'adquisició i el manteniment d'estils de vida saludables. En definitva, pretén que la conducta saludable sigui la més fàcil.

Per a aconseguir-ho, posa a disposició de la ciutadania diversos plans i activitats destinats a promoure l'adopció d'estils de vida saludables en relació a àmbits com

La seva visió és la d'esdevenir un servei referent a la ciutat en el desenvolupament de projectes i accions de promoció de la salut.

Els seus valors són: la lluita contra les desigualtats en salut (per raó d'edat, de gènere o de classe social), el treball en xarxa i col·laboratiu i l'eficàcia i l'eficiència.

Dia Mundial del Càncer de Pròstata

El monument de la dona treballadora s'il·lumina de blau el dia mundial del càncer de pròstataEl càncer de pròstata és la 2a malaltia maligne més freqüent en homes i la 5a causa de mort al món.

Algunes dades del càncer de pròstata de l'estat espanyol:

  • 35.764 nous casos al 2021
  •  6.112 homes van morir al 2020
  • El 75% dels tumors localitzats es curaran

Dades de l'Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC) i ANCAP.

La tendència actual és d'augment de casos per:

  • Envelliment
  • Augment de la població
  • Possibilitat de localitzar la malaltia als inicis

Per localitzar el més ràpidament la malaltia calen les tècniques de detecció precoç.

Tenir una dieta saludable disminueix un 66% el risc de patir càncer de pròstata i els programes de cribat redueixen la mortalitat en un 21%.

Si hi ha alteracions en la micció cal visitar l'especialista i fer la revisió per a un diagnòstic a temps