El Servei de Salut i Comunitat té com a missió millorar l'estat de salut de la població facilitant l'adquisició i el manteniment d'estils de vida saludables. En definitva, pretén que la conducta saludable sigui la més fàcil.

Per a aconseguir-ho, posa a disposició de la ciutadania diversos plans i activitats destinats a promoure l'adopció d'estils de vida saludables en relació a àmbits com

La seva visió és la d'esdevenir un servei referent a la ciutat en el desenvolupament de projectes i accions de promoció de la salut.

Els seus valors són: la lluita contra les desigualtats en salut (per raó d'edat, de gènere o de classe social), el treball en xarxa i col·laboratiu i l'eficàcia i l'eficiència.

Dia Mundial de lluita contra el Càncer de Pancrees

El càncer de pàncrees s'origina quan un conjunt de cèl·lules del cos creixen sense control, en aquest cas en el pàncrees. El pàncrees és un dels òrgans encarregats de la digestió dels aliments. També controla els nivells de sucre a la sang.

La incidència del càncer de pàncrees a Espanya és d'uns 6 000 casos nous a l'any. Es tracta d'un tumor molt freqüent en els països industrialitzats i és la 4a causa de mort per càncer. És molt poc freqüent en persones menors de 50 anys.

 

Aquí hi ha la guia "Cáncer de páncreas: alimentación y calidad de vida"