El Servei de Salut i Comunitat té com a missió millorar l'estat de salut de la població facilitant l'adquisició i el manteniment d'estils de vida saludables. En definitva, pretén que la conducta saludable sigui la més fàcil.

Per a aconseguir-ho, posa a disposició de la ciutadania diversos plans i activitats destinats a promoure l'adopció d'estils de vida saludables en relació a àmbits com

La seva visió és la d'esdevenir un servei referent a la ciutat en el desenvolupament de projectes i accions de promoció de la salut.

Els seus valors són: la lluita contra les desigualtats en salut (per raó d'edat, de gènere o de classe social), el treball en xarxa i col·laboratiu i l'eficàcia i l'eficiència.

Dia Mundial del Cor

Terrassa disposa de 59 espais municipals amb desfibril·lador (DEA) però és molt important saber que la policia municipal disposa de cotxes amb desfibril·lador. Per tant, davant d'una aturada cardiorespiratòria cal avisar la policia municipal perquè arribin amb un cotxe equipat amb desfibril·lador.

L'aturada cardiorespiratòria, d'entrada, és la mort d'una persona però,si s'actua al moment, és potencialment reversible. Podem fer que ressusciti. El primer minut després de l'aturada és crucial amb els massatges de reanimació mentre algú altre aconsegueix un DEA i/o es truca a emergències. 

Terrassa també disposa d'una programació anual de Primers auxilis i ús de desfibril·lador.