El Servei de Salut i Comunitat té com a missió millorar l'estat de salut de la població facilitant l'adquisició i el manteniment d'estils de vida saludables. En definitva, pretén que la conducta saludable sigui la més fàcil.

Per a aconseguir-ho, posa a disposició de la ciutadania diversos plans i activitats destinats a promoure l'adopció d'estils de vida saludables en relació a àmbits com

La seva visió és la d'esdevenir un servei referent a la ciutat en el desenvolupament de projectes i accions de promoció de la salut.

Els seus valors són: la lluita contra les desigualtats en salut (per raó d'edat, de gènere o de classe social), el treball en xarxa i col·laboratiu i l'eficàcia i l'eficiència.

Dia Internacional de la Síndrome de Dravet

El monument de la dona treballadora s'il·lumina de morat el dia internacional de la síndrome de dravetL'Ajuntament al Raval de Montserrat i el Monument a la Dona treballadora a la plaça de la Dona s'il·luminen al capvespre per visualitzar aquesta malaltia minoritària. L'objectiu és promocionar la investigació de tractaments efectius i de conscienciar de tots els reptes que les famílies afectades tenen en el seu dia a dia.

Es coneix com a Síndrome de Dravet i també com a Epilèpsia Mioclònica Severa de la Infància. És un tipus d'epilèpsia de les més severes que no té tractament i que afecta des de nadó. La incidència estimada és de 1 cada 16.000 naixements.