El Servei de Salut i Comunitat té com a missió millorar l'estat de salut de la població facilitant l'adquisició i el manteniment d'estils de vida saludables. En definitva, pretén que la conducta saludable sigui la més fàcil.

Per a aconseguir-ho, posa a disposició de la ciutadania diversos plans i activitats destinats a promoure l'adopció d'estils de vida saludables en relació a àmbits com

La seva visió és la d'esdevenir un servei referent a la ciutat en el desenvolupament de projectes i accions de promoció de la salut.

Els seus valors són: la lluita contra les desigualtats en salut (per raó d'edat, de gènere o de classe social), el treball en xarxa i col·laboratiu i l'eficàcia i l'eficiència.

Dia Mundial de l'ELA (Esclerosi Lateral Amiotròfica)

Monument a la dona treballadora il·lluminat de verd per l'ELAAmb motiu del Dia Mundial de l'ELA, el dilluns 21 de juny al capvespre, l'Ajuntament i el Monument a la dona treballadora juntament amb elements arquitèctònics de tot el territori s'il·luminaran de verd per donar a conèixer l'ELA i donar suport a totes les persones afectades per aquesta malaltia, dins la campanya de la Fundació Catalana d'ELA Miquel Valls "Fes un gest per l'ELA".

La campanya #FesunGestperlELA consisteix en fer el gest de la lletra ela amb els dits polze i índex, fer-se una fotografia amb el gest, si pot ser davant de l'Ajuntament o del Monument a la Dona molt millor i pujar-la a les xarxes socials de cadascú amb l'etiqueta #FesunGestperlELA.

Imatge de la ma fent el gest de la lletra ela amb els dits índex i polze

Etiqueta també @fmiquelvalls #diamundialela #fundaciomiquelvalls #ela