El Servei de Salut i Comunitat té com a missió millorar l'estat de salut de la població facilitant l'adquisició i el manteniment d'estils de vida saludables. En definitva, pretén que la conducta saludable sigui la més fàcil.

Per a aconseguir-ho, posa a disposició de la ciutadania diversos plans i activitats destinats a promoure l'adopció d'estils de vida saludables en relació a àmbits com

La seva visió és la d'esdevenir un servei referent a la ciutat en el desenvolupament de projectes i accions de promoció de la salut.

Els seus valors són: la lluita contra les desigualtats en salut (per raó d'edat, de gènere o de classe social), el treball en xarxa i col·laboratiu i l'eficàcia i l'eficiència.

Dia Mundial de les persones donants de medul·la òssia

El monument a la dona treballadora s'il·lumina de verd per a les persones donants de medul·la òssia
El dia Mundial de la donació de medul·la òssia o moll de l'os també vol fer d'altaveu per promocionar la inscripció de persones al Registre de Donants de Medul·la Òssia  (REDMO)
 

Entrar al registre de donants de medul·la òssia significa formar part d'una base de dades de donants potencials. Quan un pacient d'arreu del món necessita un trasplantament, si no el troba en l'entorn familiar, es busca en aquest registre. A tot el món hi ha més de 40.000.000 de persones registrades però tot i així ha de seguir augmentant perquè hi ha persones que no aconsegueixen trobar una persona donant compatible. Com més persones hi hagi més pacients trobaran una compatibilitat.

Com fer-se donant?

Per apuntar-se a aquest registre (REDMO) cal tenir entre 18 i 39 anys i estar bé de salut.

Cal anar al banc de sang de Mútua de Terrassa que està a la plaça del Doctor Robert, núm. 5 de Terrassa o a qualsevol de les campanyes de donació i dir-ho a l'hora de l'entrevista amb la metgessa o el metge. Aleshores, s'extreu una mostra de sang que servirà per saber el tipus de medul·la i la compatibilitat amb les persones que estiguin malaltes de leucèmia o d'altres malalties de la sang com limfomes. Quan es creui amb un o una pacient compatible se li demanarà a la persona donant que faci efectiva la donació.

Cartell del Registre de donants de medul·la òssia que crida a fer-te candidat o candidata a salvar vides.La propera campanya per poder-se enregistrar al REDMO és dilluns vinent, dia 19 de setembre, al Centre Cívic Montserrat Roig de l'avinguda de Barcelona, núm. 180 en horari de 9 a 14 i de 17 a 21 hores. Inscripcions clicant aquest enllaç.

Quines malalties poden requerir un trasplantament de donant?

El trasplantament de medul·la òssia és un dels tractaments en diversos tipus de leucèmia però aquesta no és l'única malaltia que pot curar-se mitjançant aquest procediment. 

Malalties que poden curar-se gràcies a un trasplantament de medul·la òssia de un o una donant, familiar o no emparentat:

  1. Les leucèmies
  2. Els limfomes
  3. Les síndromes mielodisplàsiques
  4. L'aplàsia medul·lar
  5. Les anomalies eritrocitàries congènites (els eritròcits són els glòbuls vermells o hematies): l'anèmia de Fanconi, l'Alfa-talassèmia, la Beta-talassèmia Major, la drepanocitosis i les anèmies sideroblàstiques.
  6. Les alteracions de les cèl·lules plasmàtiques o gammapaties monoclonals. Les gammapaties monoclonals malignes que poden requerir un trasplantament són: el mieloma múltiple, la leucèmia de cèl·lules plasmàtiques, la macroglobulinèmia de Waldeström i l'amiloidosi.
  7. Les immunodeficiències primàries o congènites. Existeixen diferents tipus d'immunodeficiències congènites però són, en la seva majoria, extremadament excepcionals. Potser l'Immunodeficiència Severa Combinada (IDCS) seria la malaltia més majoritària dins d'aquest grup i, per a la seva curació, el trasplantament al·logènic de medul·la òssia és inevitable.
  8. Malalties minoritàries  com la mielofibrosi primària o idiopàtica; les histiocitosis, les malalties metabòliques de depòsit o altres malalties no neoplàsiques.