El Servei de Salut i Comunitat té com a missió millorar l'estat de salut de la població facilitant l'adquisició i el manteniment d'estils de vida saludables. En definitva, pretén que la conducta saludable sigui la més fàcil.

Per a aconseguir-ho, posa a disposició de la ciutadania diversos plans i activitats destinats a promoure l'adopció d'estils de vida saludables en relació a àmbits com

La seva visió és la d'esdevenir un servei referent a la ciutat en el desenvolupament de projectes i accions de promoció de la salut.

Els seus valors són: la lluita contra les desigualtats en salut (per raó d'edat, de gènere o de classe social), el treball en xarxa i col·laboratiu i l'eficàcia i l'eficiència.

Dia Internacional de la Neurofibromatosi


També s'il·luminarà de blau el Monument de la Dona alhora que edificis i elements emblemàtics d'arreu del món teixint així una xarxa de solidaritat per visualitzar la crua realitat de la malaltia.

La neurofibromatosi (NF) és una malaltia genètica que fa que creixin tumors als nervis de tot el cos. 

La NF afecta a 1 de cada 2.000 naixements de tot el món i a dia d'avui no existeix la cura.