El Servei de Salut i Comunitat té com a missió millorar l'estat de salut de la població facilitant l'adquisició i el manteniment d'estils de vida saludables. En definitva, pretén que la conducta saludable sigui la més fàcil.

Per a aconseguir-ho, posa a disposició de la ciutadania diversos plans i activitats destinats a promoure l'adopció d'estils de vida saludables en relació a àmbits com

La seva visió és la d'esdevenir un servei referent a la ciutat en el desenvolupament de projectes i accions de promoció de la salut.

Els seus valors són: la lluita contra les desigualtats en salut (per raó d'edat, de gènere o de classe social), el treball en xarxa i col·laboratiu i l'eficàcia i l'eficiència.

Dia de la conscienciació de la Síndrome de Tourette

El Monument de la dona treballadora s'il·lumina de blau el capvespre del 7 de juny per la síndrome de tourette

La síndrome de Tourette es dona quan hi ha vocalitzacions i moviments repetitius involuntaris, els anomenats tics. 

Els tics motors que causen moviment: guinyades d'ull, ganyotes, moviments de mandíbula, saccejades o tremolors de cap, encongiment d'espatlles, estiraments del coll i saccejades de braços.

Els tics vocals o fònics que produeixen sons: olfacteig, aclariment de gola, grunyits, xiulets i crits.

La Síndrome de Tourette s'inicia al voltant dels 5 a 7 anys i afecta a persones de totes les races, grups ètnics i edats però té una incidència de 3 a 4 vegades més gran en els nens que en les nenes.

Això és el que es veu. El que no es veu són afectacions del neurodesenvolupament. Entre els trastorns més freqüents que poden aparèixer amb anterioritat i causar més disfunció que els tics per si mateixos són: 

  • Iceberg que mostra els tics que es veuen i les moltes afectacions que no es veuen de la síndrome de touretteTrastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat (TDAH), problemes amb la concentració, la hiperactivitat i el control dels impulsos.
  • Trastorn o comportament obsessiu compulsiu (TOC o COC), comportaments repetitius i/o pensaments repetitius, indesitjats o perturbadors.
  • Dificultats d'aprenentatge, relacionades amb la lectura, l'escriptura, les matemàtiques i/o el processament de la informació, que no estan relacionades amb la intel·ligència general.
  • Problemes de comportament com agressió, ràbia, negativisme desafiant o conductes socialment inadequades.
  • Ansietat i excés de preocupacions o pors.
  • Problemes d'ànim, períodes de depressió o d'eufòria que provoquen canvis en el comportament habitual del nen o nena.
  • Dèficit de destreses socials, de mantenir relacions socials i de comportar-se en sintonia amb l'edat.
  • Problemes de son, dificultat per conciliar o mantenir el son, incontinència urinària nocturna i somnambulisme.