El Servei de Salut i Comunitat té com a missió millorar l'estat de salut de la població facilitant l'adquisició i el manteniment d'estils de vida saludables. En definitva, pretén que la conducta saludable sigui la més fàcil.

Per a aconseguir-ho, posa a disposició de la ciutadania diversos plans i activitats destinats a promoure l'adopció d'estils de vida saludables en relació a àmbits com

La seva visió és la d'esdevenir un servei referent a la ciutat en el desenvolupament de projectes i accions de promoció de la salut.

Els seus valors són: la lluita contra les desigualtats en salut (per raó d'edat, de gènere o de classe social), el treball en xarxa i col·laboratiu i l'eficàcia i l'eficiència.

Donació de sang i medul·la òssia

Terrassa acull una nova campanya de donació de sang i medul·la òssia el dimecres 23 de novembre de cinc de la tarda a nou del vespre al Centre Cívic President Macià de la rambla de Francesc Macià, núm. 189.

Es pot agafar cita:

a les xarxes socials @donarsang 
al 677 07 17 56
al 93 557 35 66
Clicant aquí 

És important saber que es necessiten unes 1100 donacions diàries a Catalunya per poder fer front a les intervencions quirúrgiques de clíniques i hospitals bé sigui per accident o per malalties.

Cal saber que tothom entre 18 i 70 anys pot donar sang, només cal estar bé de salut, pesar més de 50 quilos i no estar embarassada. Si s'ha viatjat a l'estranger es pot comprovar aquí si hi ha algun impediment per donar sang.

DONACIÓ DE MEDUL·LA ÒSSIA

Les persones que tinguin entre 18 i 39 anys es poden enregistrar com a potencials donants de medul·la òssia en qualsevol campanya de donació de sang. Cal comentar-ho en el moment de la visita mèdica.

Com es procedeix? En el moment que es fa la donació de sang, es treu un tub de sang per analitzar quin tipus de medul·la té el o la donant. Un cop se sap, s'incorpora al registre mundial de donants de medul·la òssia. En el cas que hi hagués una compatibilitat amb una persona malalta, es trucaria a la persona per avisar-la si vol fer efectiva la donació de medul·la òssia.