El Servei de Salut i Comunitat té com a missió millorar l'estat de salut de la població facilitant l'adquisició i el manteniment d'estils de vida saludables. En definitva, pretén que la conducta saludable sigui la més fàcil.

Per a aconseguir-ho, posa a disposició de la ciutadania diversos plans i activitats destinats a promoure l'adopció d'estils de vida saludables en relació a àmbits com

La seva visió és la d'esdevenir un servei referent a la ciutat en el desenvolupament de projectes i accions de promoció de la salut.

Els seus valors són: la lluita contra les desigualtats en salut (per raó d'edat, de gènere o de classe social), el treball en xarxa i col·laboratiu i l'eficàcia i l'eficiència.

Horaris d'estiu en els Centres d'Atenció Primària (CAP's) de Terrassa

De l'1 d'agost al 9 de setembre (CAP Oest del 11 juliol a 9 setembre) 2022

Consorci Sanitari de Terrassa -CST-

CAP Sant Llàtzer:

 • matí de 8 a 15 hores
 • tarda de 15 a 20 hores
 • pediatria matí i tarda

CAP Est:

 • matí de 8 a 15 hores
 • tarda tancat
 • pediatria al matí

CAP Nord:

 • matí de 8 a 15 hores
 • tarda tancat
 • pediatria al matí

Mútua de Terrassa

CAP Oest (*) de l'11 de juliol al 9 de setembre:

 • matí de 8 a 15 hores
 • tarda de 15 a 20 hores (adults al CAP Rambla)
 • pediatria matí i tarda

CAP Rambla:

 • matí de 8 a 15 hores
 • tarda de 15 a 20 hores

CAP Sud:

 • matí de 8 a 15 hores
 • tarda tancat
 • pediatria matí

Institut Català de la Salut -ICS-

CAP Antoni Creus:

 • matí de 8 a 15 hores
 • tarda tancat
 • pediatria al matí