El Servei de Salut i Comunitat té com a missió millorar l'estat de salut de la població facilitant l'adquisició i el manteniment d'estils de vida saludables. En definitva, pretén que la conducta saludable sigui la més fàcil.

Per a aconseguir-ho, posa a disposició de la ciutadania diversos plans i activitats destinats a promoure l'adopció d'estils de vida saludables en relació a àmbits com

La seva visió és la d'esdevenir un servei referent a la ciutat en el desenvolupament de projectes i accions de promoció de la salut.

Els seus valors són: la lluita contra les desigualtats en salut (per raó d'edat, de gènere o de classe social), el treball en xarxa i col·laboratiu i l'eficàcia i l'eficiència.

La campanya "Amb l'alcohol tingues vista" als OPIS de TRS

Si surts de festa que no te l'espatlli l'alcohol. Amb aquesta idea, que posa èmfasi en els espais d'oci nocturn s'ha dissenyat el cartell amb la paraula "festa" que es va desdibuixant a mesura que s'ingesta alcohol. Un producte que forma part de la campanya "Amb l'alcohol tingues vista"