El Servei de Salut i Comunitat té com a missió millorar l'estat de salut de la població facilitant l'adquisició i el manteniment d'estils de vida saludables. En definitva, pretén que la conducta saludable sigui la més fàcil.

Per a aconseguir-ho, posa a disposició de la ciutadania diversos plans i activitats destinats a promoure l'adopció d'estils de vida saludables en relació a àmbits com

La seva visió és la d'esdevenir un servei referent a la ciutat en el desenvolupament de projectes i accions de promoció de la salut.

Els seus valors són: la lluita contra les desigualtats en salut (per raó d'edat, de gènere o de classe social), el treball en xarxa i col·laboratiu i l'eficàcia i l'eficiència.

Parlem de salut mental

En l'espai artístic CreativaMent, acció  del Pla Local Antiestigma de Terrassa, s'inaugura l'exposició "Un passeig per la «meva» depressió" que durant el 2023 va estar a les biblioteques de Terrassa.

Ara torna al Casal Anna Murià del 28 de maig al 17 de juny. La presentació i conversa amb la Cristina Freixas, l'autora, es farà el 28 a les 5 de la tarda.

L'exposició és d'autoretrats de la Cristina Freixas, en els que capta els moments més durs de la depressió i la seva recuperació. L'objectiu és trencar els mites de salut mental i donar pautes d'acompanyament a les persones afectades.