El Servei de Salut i Comunitat té com a missió millorar l'estat de salut de la població facilitant l'adquisició i el manteniment d'estils de vida saludables. En definitva, pretén que la conducta saludable sigui la més fàcil.

Per a aconseguir-ho, posa a disposició de la ciutadania diversos plans i activitats destinats a promoure l'adopció d'estils de vida saludables en relació a àmbits com

La seva visió és la d'esdevenir un servei referent a la ciutat en el desenvolupament de projectes i accions de promoció de la salut.

Els seus valors són: la lluita contra les desigualtats en salut (per raó d'edat, de gènere o de classe social), el treball en xarxa i col·laboratiu i l'eficàcia i l'eficiència.

Sessió preventiva sobre l'impacte dels entorns digitals

S'impartiran el 29 de setembre a la Biblioteca Central i el 3 i 10 d'octubre a les biblioteques del districte VI i del districte IV respectivament. És la mateixa sessió formativa que s'impartirà en aquestes biblioteques de Terrassa. 

Les sessions formatives s'emmarquen en l'activitat preventiva i educativa que es desenvolupa des del Pla Local de Drogues de Terrassa i que inclou les addiccions de comportament per pantalles, internet...

El formador és el Jordi Bernabeu Farrús. Psicòleg, expert i referent en la matèria. Està a la Fundació Althaia, Xarxa Assistencial Universitària de Manresa. És professor de la UVIC-UCC.