El Servei de Salut i Comunitat té com a missió millorar l'estat de salut de la població facilitant l'adquisició i el manteniment d'estils de vida saludables. En definitva, pretén que la conducta saludable sigui la més fàcil.

Per a aconseguir-ho, posa a disposició de la ciutadania diversos plans i activitats destinats a promoure l'adopció d'estils de vida saludables en relació a àmbits com

La seva visió és la d'esdevenir un servei referent a la ciutat en el desenvolupament de projectes i accions de promoció de la salut.

Els seus valors són: la lluita contra les desigualtats en salut (per raó d'edat, de gènere o de classe social), el treball en xarxa i col·laboratiu i l'eficàcia i l'eficiència.

Dia Mundial Sense Tabac

El monument de la dona treballadora s'il·lumina per al dia mundial sense tabacAmb el lema "El tabac: una amenaça per al nostre medi ambient", commemorem el  Dia Mundial Sense Tabac.

Primer de tot es va publicar una enquesta poblacional que pretén conèixer el consum i l‘opinió de la població general en temes d'actualitat sobre tabaquisme i ja n'han sortit els resultats. Mireu-los.

 

 

 

L'Ajuntament de Terrassa s'ha adherit a la XXIII SSF 2022. Mireu totes les adhesions.

El Servei de Salut i Comunitat dins del marc del Pla Local de drogues de Terrassa  ha editat un material educatiu per treballar la prevenció del consum de tabac adreçat a l'alumnat de 12 a 16 anys. Consta d'una videocàpsula i d'un guió per al personal docent perquè els centres d'educació secundària treballin la temàtica del tabac als grups classe. Més informació AQUÍ.

Al juny, l'alumnat d'ESO de l'escola Creixen portarà a la pràctica aquesta formació de tabac. 
 

Substàncies tòxiques del tabac:

  • Nicotina. La principal i genera addicció, dependència física i manca de llibertat.
  • Butà i metà que venen dels hidrocarburs
  • Cadmi que és un component de les piles
  • Àcid sulfúric de les bateries de cotxe
  • Acetona i toluè que són dissolvents industrials
  • Quitrà de l'asfalt
  • Amoníac, producte de neteja
  • Arsènic i insecticides, verí per als animals

#SumaSalut  #ssfcat22