El Servei de Salut i Comunitat té com a missió millorar l'estat de salut de la població facilitant l'adquisició i el manteniment d'estils de vida saludables. En definitva, pretén que la conducta saludable sigui la més fàcil.

Per a aconseguir-ho, posa a disposició de la ciutadania diversos plans i activitats destinats a promoure l'adopció d'estils de vida saludables en relació a àmbits com

La seva visió és la d'esdevenir un servei referent a la ciutat en el desenvolupament de projectes i accions de promoció de la salut.

Els seus valors són: la lluita contra les desigualtats en salut (per raó d'edat, de gènere o de classe social), el treball en xarxa i col·laboratiu i l'eficàcia i l'eficiència.

Tallers de Primers auxilis i ús de desfibril·lador

  1. Centre Cívic Maria Aurèlia Capmany - dijous, 23/05/24 de 9:15 a 12:15 h
  2. Casal Vapor Gran - dimarts 11/06/24 de 17:00 a 20:00 h
  3. Centre Cívic Alcalde Morera - dijous 12/09/24 de 17:00 a 20:00 h
  4. Casal Can Parellada - dimecres 16/10/24 de 9:15 a 12:15 h
  5. Centre Cívic Avel·lí Estrenjer - dilluns, 11/11/24 de 9:15 a 12:15 h
  6. Centre Cívic Montserrat Roig - dimecres, 11/12/24 de 9:15 a 12:15 h