El Servei LGTBI+ té la missió d'atendre necessitats específiques de famílies i persones  Lesbianes, Gais, Trans*, Bisexuals, Intersexuals i més (LGTBI+); visibilitzar el col·lectiu LGTBI+; conscienciar sobre la diversitat afectiva, sexual i de gènere a la ciutat; i donar suport econòmic i tècnic a les entitats del col·lectiu i a altres iniciatives que lluitin contra la lesbofòbia, l'homofòbia, la transfòbia, la bifòbia i la intersexfòbia (LGTBI-fòbia).

Les tres grans línies d'actuació del Servei LGTBI+ són: